Extra budget Digitaliseringsvoucher Drenthe

Gepubliceerd op 10 mei 2023

Wederom extra budget voor Digitaliseringsvoucher Drenthe!

Opnieuw is er budget beschikbaar gesteld voor de Digitaliseringsvoucher Drenthe! De Provincie Drenthe stelt € 145.000,- beschikbaar én het samenwerkingsverband Dutch TechZone doet daar nog eens € 300.000,- bij voor ondernemers in Emmen, Coevorden en Hoogeveen. 15 mei gaat de regeling open, wees er op tijd bij!

Middels deze digitaliseringsregeling worden Drentse MKB-ondernemers actief ondersteund bij de aanschaf en implementatie van digitaliseringstoepassingen. Het doel is om MKB-ondernemers meer gebruik te laten maken van de kansen van digitalisering, om zo hun businessmodel en daarmee de Drentse economie te versterken en toekomstbestendiger te maken.

Subsidiabele activiteiten en subsidie
Middels de Digitaliseringsvoucher Drenthe wordt zowel de aanschaf als het verbeteren van producten, processen en diensten voor digitalisering en ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen gesubsidieerd. Denk bijvoorbeeld aan het digitaliseren van voorraadmanagement, een online boekingssysteem, een digitale veiligheidsscan, het ontwikkelen van apps en software en het toepassen van modulair ontwerp.

Het subsidiepercentage is 50% waarbij de maximale subsidie € 3.000,- bedraagt en de minimale subsidie € 1.500,-.

Aanvragen
Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 15 mei om 9.00 uur. Bij de vorige openstelling was het toen beschikbare budget snel uitgeput, dus wees op tijd met uw aanvraag!

Voorwaarden
Voorwaarden zijn:

  • Er moet sprake zijn van een fysieke vestiging in de provincie Drenthe;
  • Er mag al een verplichting zijn aangegaan, maar niet eerder dan drie weken vóór ontvangst aanvraag;
  • De groep van ondernemingen mag niet al eerder subsidie ontvangen hebben uit deze regeling;
  • Binnen 12 maanden na ontvangst aanvraag moet de activiteit uitgevoerd en betaald zijn.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van uw activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium, via telefoonnummer 088-1260460, of mail naar info@asbr.nl. Andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden.