WBSO percentages en bedragen 2022 definitief vastgesteld

Vlak na Prinsjesdag informeerden we u al over de voorgenomen wijzigingen die de overheid wilde doorvoeren voor de WBSO 2022. Nu het economisch herstel is ingezet heeft ook eind december de Eerste Kamer met het Belastingplan 2022 ingestemd. Dit betekent dat de WBSO-bedragen en -percentages voor 2022 als volgt definitief zijn vastgesteld:

 • WBSO-percentage inhoudingsplichtigen eerste schijf 32%
 • WBSO-percentage inhoudingsplichtige techno starters eerste schijf 40%
 • WBSO-percentage inhoudingsplichtigen tweede schijf 16%
 • Grenswaarde eerste schijf € 350.000,-
 • Aftrek voor S&O-zelfstandigen € 13.360,-
 • Extra aftrek voor S&O-zelfstandige techno starters € 6.684,-

Het totale beschikbare budget in 2022 bedraagt € 1.336 miljoen.

Verder biedt de WBSO in 2022 meer flexibiliteit in het aanvragen. Een aanvrager kan tot en met september op ieder moment een aanvraag indienen. Dit betekent dat de aanvrager flexibeler kan inspelen op de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Een ingediende aanvraag loopt vanaf nu altijd tot en met het einde van het jaar, wat betekent dat aanvraagperiodes elkaar mogen overlappen. Een aanvrager mag per kalenderjaar maximaal 4 aanvragen indienen. Een nieuwe aanvraag kan worden ingediend:

 • Voor nieuwe S&O-projecten;
 • Bij een wijziging van de inhoud van een S&O-project;
 • Als er andere kosten en uitgaven worden gerealiseerd dan aangevraagd;
 • Als er meer uren, kosten en uitgaven worden gemaakt dan in totaal zijn aangevraagd.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

 1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
 2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Zelfstandigen krijgen een tegemoetkoming in de vorm van een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Inhoudingsplichtigen ontvangen de subsidie middels een vermindering afdracht loonbelasting.

Wilt u ook een R&D project starten? Neem dan contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.