WBSO ook in 2020 zeer interessant!

WBSO aanvragen in 2020 blijft wederom onverminderd interessant als subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk en Technisch Wetenschappelijk onderzoek. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten en kosten en uitgaven in het kader van technisch wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Tijdens Prinsjesdag is er meer bekend geworden over de regeling WBSO 2020. Het Belastingplan 2020 kent een aantal interessante en nuttige wijzigingen:

  1. Per 1 januari 2020 verdwijnt de ’tussenmaand’ bij het aanvragen. Ondernemingen met personeel moesten de WBSO-aanvraag altijd minimaal 1 volle kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode indienen. Vanaf 2020 kunnen bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO nog op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Uitzondering hierop zijn aanvragen voor een periode die ingaat op 1 januari. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december worden ingediend.
  2. Vanaf 1 januari 2020 mogen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was 3 keer per jaar.

In het nieuwe Belastingplan is ook naar voren gekomen dat er in 2020 meer budget beschikbaar komt ten opzichte van 2019, namelijk € 1.281 miljoen in plaats van € 1.205 miljoen. De voordeelpercentages zijn verder ongewijzigd ten opzichte van 2019. Deze zien er als volgt uit:

  • Tarief eerste schijf – 32% (ongewijzigd)
  • Tarief eerste schijf starters – 40% (ongewijzigd)
  • Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten
  • Tarief tweede schijf – 16% ( ongewijzigd)

De zelfstandigenaftrek geldt voor zelfstandigen die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken. Startende zelfstandigen hebben zelfs nog recht op een extra aftrek. De bedragen hiervoor worden in december 2019 bekend gemaakt.

Bedrijven kunnen in de WBSO regeling voor (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen welke in zijn geheel via de loonheffing kan worden verrekend.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
  2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Keuze forfait of werkelijke kosten en uitgaven
Naast loonkosten kunnen ook de te maken kosten en uitgaven die direct aan de S&O-projecten zijn toe te rekenen voor subsidie in aanmerking komen. M.b.t. de kosten en uitgaven, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren. Als u kosten en uitgaven opvoert dan geldt hierbij hetzelfde percentage als bij de loonkosten.

Wilt u beginnen met een R&D project? Dan moet u op tijd een aanvraag indienen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2020 formeel onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het Belastingplan 2020 door de Tweede Kamer.