WBSO en RDA veranderen in 2016

Naast de Miljoenennota is met Prinsjesdag ook het Belastingplan 2016 gepubliceerd. In dit Belastingplan staat een verandering uitgewerkt die eerder al was aangekondigd: de WBSO & RDA worden vanaf volgend jaar (namelijk) samengevoegd tot één instrument. Voor de regelingen is in 2016 een totaalbudget van € 1.143 miljoen beschikbaar gesteld.


Meer zekerheid over fiscale voordeel
Bedrijven kunnen in de vernieuwde WBSO regeling voor (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen (krijgen). Voor loonkosten (nu WBSO) en overige R&D-kosten en -uitgaven (nu RDA) gelden dan dezelfde voordeelpercentages. Het totale fiscale voordeel in de beschikking kan volgend jaar geheel via de loonheffing worden verrekend, in plaats van deels via de winstbelasting wat voor de RDA van toepassing is. Dit biedt bedrijven meer zekerheid over het exacte fiscale voordeel en de mogelijkheden om dit voordeel te benutten.

Een andere grote wijziging betreft het feit dat het aantal projectsoorten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, wordt teruggebracht van vier naar twee. Vanaf januari 2016 kan subsidie worden aangevraagd voor:
• Technisch wetenschappelijk onderzoek; en
• Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.
De projectsoorten haalbaarheidsonderzoek en technisch onderzoek komen daarmee per januari te vervallen.

Keuze forfait of vaste kosten en uitgaven
Bij het aanvragen van WBSO voor kosten en uitgaven voor het uitvoeren van een eigen S&O-project, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daad- werkelijke bedrag aan kosten en uitgaven.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 wordt gemaakt, zal gelden voor het gehele kalenderjaar.

Berekening S&O-afdrachtvermindering
Voor bedrijven wordt de S&O-afdrachtvermindering als volgt berekend: (S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven) x percentage. Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek (de S&O-aftrek) voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ZZP-ers is er nog een extra aftrek. Zelfstandigen kunnen niet apart een tegemoetkoming in de overige kosten en uitgaven vragen (wat voorheen wel kon met de RDA).

Percentages en bedragen 2016
Voordeelpercentages voor inhoudingsplichtigen
• Tarief eerste schijf – 32%
• Tarief eerste schijf starters – 40%
• Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten
• Tarief tweede schijf – 16%

Aftrek voor zelfstandigen (≥ 500 S&O-uren per jaar)
• Vaste aftrek – € 12.484
• Extra aftrek starters – € 6.245

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2016 onder voorbehoud van goedkeuring van het Belastingplan 2016 door de Tweede Kamer.

Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden van deze regeling voor uw organisatie? Neem dan contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.