WBSO en RDA per 1 januari 2016 samengevoegd

 

 

 

 

 

Het kabinet wil de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) samenvoegen. Hiermee komt zij tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven om de administratieve last van subsidies te verminderen.

Bedrijven die gebruikmaken van het fiscaal voordeel op kosten en uitgaven van innovatie-activiteiten, kunnen de RDA voortaan mogelijk ook verrekenen in de vorm van een lagere loonbelasting.

Alle R&D-kosten in één regeling
De geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle R&D-kosten, bestaande uit een combinatie van loonkosten, overige kosten en uitgaven.

Het kabinet kiest ervoor om in de geïntegreerde regeling met twee schijven te gaan werken. Een eerste schijf met een voordeelpercentage van 30% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot
€ 300.000 (loon- en overige kosten en uitgaven) en een tweede schijf met een voordeelpercentage van 15% over de S&O-kosten boven de € 300.000.

Uitgaand van een gelijke ondersteuning van loonkosten en kapitaalkosten blijft de budgettaire verdeling over MKB bedrijven en grootbedrijven hiermee, bij een integrale regeling, in grote lijnen gelijk. Het MKB profiteert in de praktijk nog steeds het meest van de voordelen.

Vereenvoudiging toepassing vermindering
Op dit moment krijgt een aanvrager voor zowel de WBSO als de RDA aanvraagt twee verschillende
beschikkingen. Door de integratie zal het toepassen van vermindering worden versimpeld.

Daarbij is momenteel bij aanvragen tot 150 S&O-uren per maand standaard een forfait van toepassing (momenteel € 15,00 per S&O-uur). De subsidieverstrekker geeft aan dat dit systeem in de praktijk inflexibel is gebleken. Het kabinet onderzoekt daarom nu of het mogelijk is bedrijven bij de eerste aanvraag in een jaar een keuze bieden tussen de toepassing van een forfait per S&O-uur (met een maximum aantal uren waarop het forfait in een jaar van toepassing kan zijn) of het opvoeren van de daadwerkelijke kosten en uitgaven in alle aanvragen van het jaar.

Naamgeving ‘WBSO’ blijft van kracht
Bij de overgang van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk naar de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen is besloten de naam WBSO te handhaven gezien de grote bekendheid van deze naam.

Hoe de regeling er precies uit gaat zien per 1 januari 2016, wordt naar alle waarschijnlijkheid tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt. Zodra er meer bekend is, laten wij dit direct weten. Nu toch al vragen over deze samenvoeging of projecten waarvoor uw een bijdrage wilt aanvragen? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.