WBSO blijft ook in 2019 zeer interessant!

De WBSO blijft ook in 2019 onverminderd interessant als subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk en Technisch Wetenschappelijk onderzoek. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten en kosten en uitgaven in het kader van technisch wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur. Het Belastingplan 2019 kent voor wat betreft de WBSO amper wijzigingen.

Tijdens Prinsjesdag is er meer bekend geworden over de regeling WBSO 2019. In het nieuwe Belastingplan is naar voren gekomen dat er in 2019 zelfs meer budget beschikbaar komt ten opzichte van 2018, namelijk € 1.205 miljoen in plaats van € 1.163 miljoen in 2018. De voordeelpercentages zijn verder ongewijzigd ten opzichte van 2018. Deze zien er als volgt uit:

  • Tarief eerste schijf – 32% (ongewijzigd)
  • Tarief eerste schijf starters – 40% (ongewijzigd)
  • Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten
  • Tarief tweede schijf – 14% ( ongewijzigd)

De zelfstandigenaftrek geldt voor zelfstandigen die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken. Startende zelfstandigen hebben zelfs nog recht op een extra aftrek. De bedragen hiervoor worden in december 2018 bekend gemaakt.

Bedrijven kunnen in de WBSO regeling voor (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen welke in zijn geheel via de loonheffing kan worden verrekend.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
  2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Keuze forfait of werkelijke kosten en uitgaven
Naast loonkosten kunnen ook de te maken kosten en uitgaven die direct aan de S&O-projecten zijn toe te rekenen voor subsidie in aanmerking komen. M.b.t. de kosten en uitgaven, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren. Als u kosten en uitgaven opvoert dan geldt hierbij hetzelfde percentage als bij de loonkosten.

Wilt u beginnen met een R&D project? Dan moet u op tijd een aanvraag indienen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2019 formeel onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het Belastingplan 2019 door de Tweede Kamer.