WBSO blijft onverminderd interessant in 2018

De WBSO blijft volgens de plannen ook in 2018 onverminderd interessant voor loonkosten en kosten en uitgaven in het kader van technisch wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur. Het nieuwe Belastingplan voorziet in een aantal wijzigingen op detailniveau waar we u hierbij graag over informeren. Uiteraard lichten we deze mutaties met alle plezier persoonlijk aan u toe en/of bespreken we uw plannen in relatie tot deze en andere subsidieaanvragen.

Kort geleden is er meer bekend geworden over wijzigingen in de WBSO 2018. In het nieuwe Belastingplan is naar voren gekomen dat er in 2018 iets minder budget beschikbaar komt ten opzichte van 2017, namelijk € 1.163 miljoen in plaats van € 1.205 miljoen in 2017. Daarnaast zijn de percentages iets gewijzigd. Het ziet er als volgt uit:

  • Tarief eerste schijf – 32% (ongewijzigd)
  • Tarief eerste schijf starters – 40% (ongewijzigd)
  • Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten
  • Tarief tweede schijf – 14% ( i.p.v. 16%)

De zelfstandigenaftrek bedraagt € 12.623 en een extra aftrek voor starters van € 6.315. Iets hoger ten opzichte van 2017.

Een andere wijziging is een vereenvoudiging van de mededeling. Er hoeft geen specificatie meer van uren per S&O verklaring worden gegeven, maar een totaal op jaarniveau. Let op: deze maatregel gaat het komende jaar in en geldt dus voor de mededeling die in maart 2019 wordt gedaan over 2018; De mededeling in 2018 over 2017 moet dus nog gewoon conform de huidige regeling, ofwel S&O-verklaring.

Bedrijven kunnen in de WBSO regeling voor (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen. Het totale fiscale voordeel in de beschikking kan geheel via de loonheffing worden verrekend.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
  2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Keuze forfait of werkelijke kosten en uitgaven
Naast loonkosten kunnen ook de te maken kosten en uitgaven die direct aan de S&O-projecten zijn toe te rekenen voor subsidie in aanmerking komen. M.b.t. de kosten en uitgaven, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren.

Wilt u beginnen met een R&D project? Dan moet u op tijd een aanvraag indienen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.