WBSO aftrek over kosten boven Euro 350k per 1 januari 2019 al van 14% naar 16%!

Naar aanleiding van het aannemen van een motie in de Tweede Kamer zal per 1 januari 2019 het percentage van WBSO aftrek voor de tweede schijf al worden verhoogd van 14% naar 16%. De motie was ingediend door de Tweede Kamerleden Kees Verhoeven van D66 en Epko Bruins van de Christenunie.

In 2019 al verhoging percentage

De verhoging van het percentage voor de tweede schijf van de WBSO-aftrek stond in eerste instantie gepland voor 2020, maar is nu een jaar naar voren gehaald. Door de verruiming van het percentage met 2% krijgen ondernemers die een WBSO aanvraag doen een nog hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting.

Subsidieberekening R&D

Het WBSO-voordeel betreft een vermindering afdracht loonbelasting en wordt berekend over het totaal aan S&O-loonkosten, plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven). De subsidie bedraagt met deze wijziging in 2019 maar liefst 32% over de eerste € 350.000,- aan subsidiabele kosten en 16% over het resterende bedrag.

Interesse?

Wilt u beginnen met een R&D project en/of uw ontwikkelactiviteiten intensiveren? Dan moet u op tijd een aanvraag indienen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.