WBSO 2024

Gepubliceerd op 2 november 2023

WBSO 2024

In 2024 is de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) wederom beschikbaar. Al ruim 25 jaar worden Nederlandse bedrijven door middel van de WBSO gestimuleerd om bezig te houden met onderzoek en ontwikkeling. Dit wordt in 2024 gecontinueerd.

Ten opzicht van 2023 zijn er geen wijzigingen opgenomen in het kort geleden gepresenteerde belastingplan voor 2024 van de regering.

WBSO
De WBSO subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten en kosten en uitgaven in het kader van technisch wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Het totale beschikbare budget in 2024 bedraagt € 1.446 miljoen. De voordeelpercentages zien er als volgt uit:

  • Tarief eerste schijf – 32% (ongewijzigd);
  • Tarief eerste schijf starters – 40% (ongewijzigd);
  • Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten (ongewijzigd);
  • Tarief tweede schijf – 16% (ongewijzigd).

De zelfstandigenaftrek geldt voor zelfstandigen, die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken. Startende zelfstandigen hebben zelfs nog recht op een extra aftrek. Deze vaste bedragen worden in december bekendgemaakt.

Bedrijven kunnen in de WBSO regeling voor (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen welke in zijn geheel via de loonheffing kan worden verrekend.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
  2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Keuze forfait of werkelijke kosten en uitgaven
Naast loonkosten kunnen ook de te maken kosten en uitgaven die direct aan de S&O-projecten zijn toe te rekenen voor subsidie in aanmerking komen. M.b.t. de kosten en uitgaven, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren. Als u kosten en uitgaven opvoert dan geldt hierbij hetzelfde percentage als bij de loonkosten.

Aanvragen
Aanvragen kunnen t/m 30 september 2024 worden ingediend. Een aanvraagperiode begint altijd de eerste van de maand en in de maand daar voorafgaand (uiterlijk de laatste dag) moet de aanvraag worden ingediend. Een uitzondering daarop vormt de aanvraag die 1 januari start, die zal uiterlijk 20 december moeten worden ingediend. Elke aanvraag loopt automatisch t/m 31 december.

Wilt u beginnen met een R&D project? Dan moet u op tijd een aanvraag indienen. Neem tijdig contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.