Voucherregeling voor stimuleren Drentse economie!

Drentse MKB ondernemingen kunnen voor de inhuur van een adviseur (een zogenaamde ‘kennisleverancier’) tot maximaal € 5.000,- subsidie krijgen. De voucherregeling is van kracht tot en met december 2021 en heeft als doel de Drentse economie te stimuleren. De faciliteit kan gebruikt worden om groei van een bedrijf, innovatie of het creëren van nieuwe afzetmarkten te stimuleren.

Subsidiabele activiteiten

Onderstaande activiteiten zijn mogelijk subsidiabel:

 1. De kennisleverancier levert kennis ten behoeve van:
  1. groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername); of
  2. innovatie; of
  3. het creëren van een nieuwe afzetmarkt.
 2. De activiteiten richten zich op één of meerdere van de volgende thema’s:
  1. Agribusiness
  2. Groene chemie
  3. Circulaire economie
  4. Energie
  5. Digitalisering
  6. High Tech Systems & Materials (HTSM)
  7. Gezondheidseconomie
  8. Vrijetijdseconomie
  9. Logistiek

Subsidiehoogte
Er zijn twee soorten subsidiemogelijkheden:

 • Optie 1: De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten van het advies met een maximum van € 2.000,– waarbij de aanvrager zorgdraagt voor een eigen bijdrage van € 500,-;
 • Optie 2: De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- waarbij de aanvrager zorgdraagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.

Beide opties kunnen door dezelfde aanvrager eenmaal worden aangevraagd. Voor eenmanszaken gelden afwijkende (gunstigere) voorwaarden.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 1. kosten voor een opleiding of cursus;
 2. kosten voor een bezoek aan een symposium of beurs;
 3. kosten voor een stage- of afstudeeropdracht;
 4. kosten voor een brainstorm- of creativiteitssessie;
 5. kosten voor fundamenteel onderzoek;
 6. kosten voor het bouwen, beheren en inrichten websites en sociale media kanalen.

Interesse?
Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.