Voucherregeling voor MKB Fryslân opnieuw open!

MKB bedrijven kunnen in 2020 volop gebruik maken van subsidie. Zij worden vaak ‘de motor van de economie’ genoemd. De overheid heeft zowel landelijk als provinciaal een zeer breed scala aan stimuleringsregelingen voor MKB bedrijven opengesteld of in voorbereiding. Eén voorbeeld is de Voucherregeling MKB Fryslân, die vanaf 3 februari aanstaande weer open zal gaan! Met nieuw budget en een iets uitgebreide regeling wil de Provincie Fryslân haar MKB ondernemers ondersteunen bij innovatie-advies, bedrijfsontwikkeling, strategisch HR beleid en ondernemersontwikkeling.

 

Subsidiabele activiteiten
De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt moeten betrekking hebben op:

  • Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatie of bedrijfsplan;
  • Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en / of de implementatie hiervan;
  • Deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en / of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen;
  • Deelname minimaster ondernemersontwikkeling waarin HR een onderdeel is.

Subsidiabele kosten

  • Het inschakelen van een onafhankelijk deskundige;
  • Deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars, cursussen of minimaster.

De subsidiabele kosten per project bedragen minimaal € 500,-. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- per onderdeel. Een onderneming kan op grond van deze regeling tweemaal subsidie verkrijgen.

Interesse?
Bent u als MKB-er uit Fryslân benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Reageer dan snel! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.