Voucherregeling voor MKB Fryslân nog steeds geopend!

Voor het MKB in de provincie Fryslân is er in 2019 opnieuw € 900.000,- beschikbaar voor vouchers op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR. Van dit budget is momenteel nog € 400.000,- beschikbaar!

De huidige regeling is per 1 januari 2019 voortgezet en is bedoeld voor MKB bedrijven in Fryslân, die verder willen groeien met hun bedrijf. De voucher biedt een interessante mogelijkheid om deze groei een extra boost te geven en te stimuleren. Onder de zogenaamde voucherregeling vallen onder andere kosten die u maakt voor bedrijfsontwikkeling en innovatie-advies. Ook HR gerelateerde advieskosten, zoals het opstellen of implementeren van een HR beleidsplan of HR kennisoverdracht, zijn subsidiabel. De effecten van het te subsidiëren project moeten direct van invloed zijn op de economie in de provincie Fryslân.

Subsidiabele activiteiten

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt moeten betrekking hebben op:

  • Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatie of bedrijfsplan;
  • Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en / of de implementatie hiervan;
  • Deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en / of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen.

Subsidiabele kosten zijn:

  • Het inschakelen van een onafhankelijk deskundige;
  • Het deelnemen aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Deze moeten worden gegeven door een deskundige.

De subsidiabele kosten per project bedragen minimaal € 500,-. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- per project. Een onderneming kan op grond van deze regeling tweemaal subsidie verkrijgen. Totaal was er voor deze regeling € 900.000,- budget, waarvan er nu nog € 400.000,- beschikbaar is. De uiterste deadline voor het indienen van een aanvraag is 31 december 2019, of zoveel eerder als het budget vergeven is.

Interesse?

Bent u als MKB-er uit Fryslân benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Reageer dan snel! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.