Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2018 – 2020 voor groei en HRM

Sinds eind juni 2018 kunnen MKB-ondernemers uit Flevoland gebruik maken van een interessante voucherregeling om kennis in te schakelen en te groeien. Deze vouchers bieden de ondernemers een financiële bijdrage bij het inschakelen van externe organisaties. Deze organisaties kunnen MKB-ers gesubsidieerd ondersteunen op het gebied van kennis en expertise, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in hun huidige arbeidskapitaal.

Drie verschillende soorten vouchers

Vanuit de regeling zijn er drie verschillende soorten vouchers beschikbaar, elk met hun eigen budget.

 1. Voucher Kennis & Expertise. Deze voucher heeft als doel de MKB-ers te ondersteunen door middel van een financiële tegemoetkoming bij het inschakelen van externe deskundigheid om groeiambities te bewerkstelligen. Voorbeelden zijn:
  • Het uitwerken van een idee naar een concreet ontwerp/concept
  • Het ontwikkelen van een prototype (materialen niet subsidiabel)
  • Onderzoek naar interne procesverbetering
  • Het testen van een prototype in een laboratoriumomgeving
  • De inhuur van een externe onderzoeksfaciliteit of huur van een testruimte
  • Het doen van onderzoek naar Intellectual Property (IP)
  • Een eerste marktonderzoek
  • Een onderzoek naar financieringsmogelijkheden

Expliciet uitgesloten zijn aanvragen gericht op internationalisering.

 1. Voucher persoonlijke ontwikkeling. Deze voucher heeft als doel de MKB-ers te ondersteunen door middel van een financiële tegemoetkoming bij de coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer met groeiambities zoals bijvoorbeeld een cursus op het gebied van sales en marketing of coaching op het gebied van management.
 2. Voucher bedrijfsscholingsscan. Deze voucher heeft als doel de MKB-ers te ondersteunen door middel van een financiële tegemoetkoming bij het inhuren van externe deskundigheid voor het uitvoeren van een arbeidsvitaliteit scan.
 3. De voucher Internationaal Ondernemen kan een goede mogelijkheid zijn als je de kennis, kunde en/of faciliteiten van derden inhuurt voor het vergroten van het internationale verdienvermogen van je bedrijf.

De vouchers zijn bedoeld voor een reeds gevestigde ondernemer met al enige omzet die een vervolgstap wil zetten en wil groeien. Er is maar liefst € 2.200.000,- beschikbaar tot 31 december 2020. Hiervan is € 200.000,- gereserveerd voor onderdeel 3. de voucher bedrijfsscholingsscan.

Alleen de kosten van derde partijen worden vergoed. Eigen uren en materialen zijn niet subsidiabel.

De hoogte van de vouchers bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het maximum bedrag bij de voucher Kennis & Expertise en de voucher bedrijfsscholingsscan is € 15.000,-. Bij de voucher persoonlijke ontwikkeling is het maximum subsidie bedrag € 5.000,-

Interesse?

Bent u als MKB-er uit Flevoland benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.