Voucherregeling MKB Fryslân gaat door in 2021

De huidige voucherregeling voor MKB Fryslân wordt per 1 januari 2021 doorgezet. Friese MKB-ondernemers kunnen de voucherregeling gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel maar vanaf dan ook voor de ondernemer zelf. De provincie Friesland heeft besloten om de regeling te verruimen omdat het juist nu nodig is om in het personeel maar ook in de ondernemer zelf te investeren. De provincie vergoedt de helft van de opleidingskosten tot een maximum subsidiebedrag van € 5.000,-. Dit is een verdubbeling van het bedrag ten opzichte van het afgelopen jaar. Daarnaast gaat er een nieuwe subsidieperiode in. Dit betekent dat je als Friese ondernemer weer maximaal twee keer gebruik mag maken van de regeling, ook al heb je dat in 2020 ook al gedaan.

De regeling omvatte al de volgende subsidiabele activiteiten.

Subsidiabele activiteiten

  • Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatie of bedrijfsplan;
  • Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en / of de implementatie hiervan;
  • Deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en / of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen;
  • Deelname minimaster ondernemersontwikkeling waarin HR een onderdeel is.

Subsidiabele kosten

  • Het inschakelen van een onafhankelijk deskundige;
  • Deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars, cursussen of minimaster.

De subsidiabele kosten per project bedragen minimaal € 500,-. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- per onderdeel. Een onderneming kan op grond van deze regeling tweemaal subsidie verkrijgen. Het budget voor 2021 is nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, zullen wij dit uiteraard melden. In het kalenderjaar 2020 was er € 850.194,- beschikbaar. Hiervan was € 300.000,- beschikbaar voor strategische personeelsontwikkeling, waaronder ook het opleiden van personeel valt.

Interesse?
Bent u als MKB-er uit Fryslân benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Reageer dan snel! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.