Voucherregeling MKB Fryslân door Corona uitgebreid met om- en bijscholen

De huidige voucherregeling voor MKB Fryslân wordt per 3 april 2020 uitgebreid. Friese MKB-ondernemers kunnen de voucherregeling dan ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De provincie Friesland heeft besloten om de regeling te verruimen omdat het juist nu nodig is om in het personeel te investeren. De provincie geeft aan dat de huidige Corona crisis het moment kan zijn om het personeel om- of bij te scholen, zodat zij bijvoorbeeld breder inzetbaar zijn op ander afdelingen of in andere productieprocessen. De provincie vergoedt de helft van de opleidingskosten tot een maximum subsidiebedrag van € 2.500,-.  

De regeling omvatte al de volgende subsidiabele activiteiten.  

Subsidiabele activiteiten  

  • Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatie of bedrijfsplan; 
  • Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan; 
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en / of de implementatie hiervan; 
  • Deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en / of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen; 
  • Deelname minimaster ondernemersontwikkeling waarin HR een onderdeel is. 

 Subsidiabele kosten 

  • Het inschakelen van een onafhankelijk deskundige; 
  • Deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars, cursussen of minimaster. 

De subsidiabele kosten per project bedragen minimaal € 500,-. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- per onderdeel. Een onderneming kan op grond van deze regeling tweemaal subsidie verkrijgen. In het kalenderjaar 2020 is € 850.194,- beschikbaar. Hiervan is € 300.000,- beschikbaar voor strategische personeelsontwikkeling, waaronder ook het opleiden van personeel valt. 

Interesse?
Bent u als MKB-er uit Fryslân benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Reageer dan snel! Neem contactop met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.