Voucherregeling MKB Fryslân 2023!

Gepubliceerd op 26 januari 2023

Voucherregeling MKB Fryslân 2023!

Vanaf 6 februari 2023 is de Voucherregeling MKB Fryslân weer geopend. Met deze regeling wil de Provincie Fryslân haar MKB ondernemers ondersteunen bij innovatie-advies, bedrijfsontwikkeling, strategisch HR beleid en ondernemersontwikkeling.

Subsidiabele activiteiten

De activiteiten waarvoor subsidie zijn verdeeld in twee aparte onderdelen:

Bedrijfsontwikkeling; hierbinnen kun je een aanvraag indienen voor:

  • het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatie of bedrijfsplan;
  • Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
  • Adviesplan voor energiebesparing.

Strategisch HR:

  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en / of de implementatie hiervan;
  • Het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling (door (DCA)-eigenaren en MT-leden).

Voor de scholing van werknemer, medewerkers en/of eigenaren is er, in tegenstelling tot de vorige openstelling, geen budget beschikbaar.

Bij de aanvraag maak je een keuze voor welk onderdeel je een aanvraag wilt indienen. Je mag maximaal twee keer een subsidie (hebben) ontvangen voor deze Voucherregeling. Heb je bijvoorbeeld in 2021 al subsidie ontvangen, dan kun je in 2023 nog één aanvraag doen.

Subsidiabele kosten

  • Het inschakelen van een onafhankelijk deskundige;
  • Deelname aan een strategische ontwikkelingsopleiding door de eigenaar, DGA of MT-lid.

De subsidiabele kosten per project bedragen minimaal € 500,-. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- voor het opstellen van de verschillende plannen en maximaal € 5.000, voor de component strategische ondernemersontwikkeling. Een onderneming kan op grond van deze regeling maximaal tweemaal subsidie verkrijgen.

Interesse?

Bent u als MKB-er uit Fryslân benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Reageer dan snel! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.