Innovatief & Duurzaam MKB Groningen: tot € 100.000,- subsidie!

Gepubliceerd op 23 maart 2023

Vijfde ronde Innovatief & Duurzaam MKB Groningen tot 100.000 euro subsidie!

Vanaf 1 maart is de regeling Innovatief & Duurzaam MKB Groningen weer geopend. De doelstelling van deze regeling is het stimuleren van investeringen in innovatieve, duurzame bedrijfsuitrusting door het Groningse MKB. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in robots, slimme paternostersystemen, nieuwe innovatieve zaagmachines of andere productietechnologie waarmee de productie slimmer, duurzamer en beter wordt.

Het investeringsproject moet zorgen voor een significante verbetering van een product of productieproces. Daarnaast moeten de projecten een duurzaam karakter hebben op het gebied van planet, people en profit.

Subsidiabele kosten zijn:
Investeringen (koop, financial lease/huurkoop) in duurzame bedrijfsuitrusting;

  • Inzet eigen uren (vast uurtarief van € 50,-);
  • Inhuur externe expertise;
  • Scholingskosten direct verbonden aan de realisatie en het doel van het project.

De laatste 3 punten mogen gezamenlijk maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten bedragen. Verder moeten de subsidiabele kosten minimaal € 50.000,- bedragen en maximaal € 1.000.000,-.

Subsidie
Als de subsidiabele kosten gelijk of lager zijn dan € 250.000,-, dan bedraagt de subsidie 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-. Als de subsidiabele kosten hoger zijn dan € 250.000,- maar lager zijn dan € 1.000.000,- dan bedraagt de subsidie 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000,-. Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van indiening.

Het indienen van aanvragen is mogelijk van 1 maart 2023 tot 1 maart 2025, tenzij het budget eerder is uitgeput. Er is in totaal € 2 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 1 miljoen specifiek beschikbaar voor het aardbevingsgebied.

Interesse?
Gaat u investeren? ASBR Subsidium heeft veel ervaring met de regeling Innovatief & Duurzaam MKB Groningen. Neem contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-12 60 460. Of mail naar info@asbr.nl.