Vierkant voor werk; nieuwe subsidie voor bedrijven in de regio (Zuid-Oost) Drenthe

Bent u een investerende, uitbreidende of innoverende MKB ondernemer in Coevorden, Emmen en Hoogeveen? Dan is dit bericht zeer relevant voor u! Er komt voor deze doelgroep namelijk een nieuwe bedrijvenstimuleringsregeling “Vierkant voor werk” beschikbaar. In totaal wordt ruim 12 miljoen euro ter beschikking gesteld om de economische structuur van de regio te versterken. Bedrijven die willen investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie kunnen vanaf 1 maart 2017 gebruik maken van de regeling.

De regeling bestaat uit drie verschillende onderdelen welke tevens gestapeld kunnen worden! Kortom: u kunt alle drie de onderdelen onafhankelijk van elkaar aanspreken.

 1. Rentekostenregeling (RKR)
  De RKR stelt MKB bedrijven die een bancaire lening nodig hebben om tot uitbreiding, groei en innovatie te komen een tegemoetkoming in de rentelasten in het vooruitzicht.De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, zijnde de gemaakte en betaalde rentekosten voor een lening die door de onderneming wordt afgesloten en gebruikt voor de financiering van zijn project. Rentekosten komen in aanmerking tot een maximale jaarrente van 6% van de hoofdsom van de lening gedurende een periode van maximaal 3 jaar.

  De tegemoetkoming bedraagt per aanvraag maximaal € 100.000.

 2. Arbeidsplaatsenregeling (APR)
  De APR richt zich op MKB bedrijven waar de werkgelegenheid toeneemt en verstrekt een subsidie per arbeidsplaats. Het moet hierbij wel om een uitbreiding van minimaal 5 arbeidsplaatsen gaan en betrekking hebben op arbeidsovereenkomsten van minimaal 32 uur per week. De arbeidsplaats wordt voor minimaal 12 maanden gerealiseerd en na deze 12 maanden wordt het dienstverband op basis van een arbeidsovereenkomst voortgezet voor minstens 12 maanden of onbepaalde tijd.De subsidie bedraagt € 5.000 per arbeidsplaats. Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal € 100.000.
 3. Regionale Investeringssteun Drenthe (RID)
  De RID richt zich op het creëren van werkgelegenheid door middel van het verstrekken van subsidie op investeringen in bedrijfsgebouwen en bedrijfsuitrusting.Het MKB kan een bijdrage krijgen voor een vestigingsproject, fundamenteel wijzigingsproject, uitbreidingsproject of diversificatieproject waarvan de subsidiabele kosten minimaal € 500.000 bedragen.Grote ondernemingen kunnen een bijdrage krijgen voor een vestigingsproject of een diversificatieproject waarvan de subsidiabele kosten minimaal € 1.000.000 bedragen.

  Het subsidiepercentage bedraagt voor bedrijven binnen de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen:
  10% voor het grootbedrijf;
  20% voor middelgrote bedrijven;
  30% voor het kleinbedrijf.

  Voor een aantal gebieden* in de gemeente Emmen geldt een ander percentage en komen grootbedrijven niet in aanmerking voor subsidie.

  De subsidie bedraagt in dit geval:
  10% voor middelgrote bedrijven;
  20% voor het kleinbedrijf.

  De maximale subsidies bedragen per aanvraag:
  € 1,0 miljoen voor het grootbedrijf;
  € 0,5 miljoen voor middelgrote bedrijven;
  € 0,5 miljoen voor het kleinbedrijf.

Wilt u deskundig advies over de subsidiemogelijkheden van investeringsprojecten en inzicht in alle voorwaarden van de regeling? Neem dan contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.

* Deze gebieden zijn: Emmermeer, Emmen omgeving Oude Roswinkelerweg, Emmerschans, Emmerhout, Emmen over het spoor, Angelslo, Barger-Oosterveld, Bargeres, Rietlanden, Bedrijvenpark A37, Klazienaveen-Noord, Klazienaveen-Zuid