VIA 2019 onderdeel Organisatie-Innovatie – aanvragen t/m 31 maart 2020

Doel van de VIA 2019 is het MKB in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe te stimuleren meer toekomstgericht te ondernemen waarbij het project moet inspelen op voor de ondernemer nieuwe externe ontwikkelingen of marktomstandigheden. Voortschrijdende digitalisering en verduurzaming leiden de komende jaren tot grote transities. Ontwikkelingen als robotisering, biotechnologie, 3D printen, virtual reality, 5G en Internet of Things zullen dit allemaal versnellen. Deze ontwikkelingen zullen de manier waarop we produceren, consumeren en als mensen met elkaar omgaan veranderen.

Om hier op in te kunnen spelen, kan het MKB in Noord-Nederland subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching en implementatie bij het vernieuwen van haar organisatie- en/of verdienmodel. Ook is het mogelijk om alleen of gezamenlijk een externe deskundige in te schakelen om nieuwe strategische samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.

De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten van een onafhankelijk deskundige voor een advies en voor begeleiding of coaching.

De subsidie bedraagt 50% van de externe advieskosten. De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 10.000,-. De subsidie bedraagt maximaal € 12.500,-.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2020.

Benieuwd geworden of vragen?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.