VIA 2018 PLUS betekent meer subsidiemogelijkheden!

Met ingang van 2 juli jongstleden is de VIA 2018 vervangen door een nieuwe regeling; de zogenaamde VIA 2018 PLUS. Sindsdien zijn er ten opzichte van de oude regeling nog meer activiteiten waar u subsidie voor kunt aanvragen.

Nu ook subsidie voor organisatie-innovatie
Naast het ontwikkelen van een nieuw product, procedé of dienst is het met de nieuwe regeling ook subsidie mogelijk voor een project gericht op organisatie-innovatie. Denk hierbij aan een project gericht op het inspelen op nieuwe ontwikkelingen of marktomstandigheden door het ontwikkelen van organisatie-, samenwerkings- of verdienmodellen. Zelfs de implementatie kan onder de subsidiabele kosten vallen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om gezamenlijk nieuwe samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.

Nieuwe software sneller subsidiabel
Op het gebied van een softwarematig project is versoepeld. Hieronder valt nu ook de ontwikkeling van voor de onderneming nieuwe software door het bouwen van een softwarematig prototype en het testen door gebruikers daarvan.

Voorfinanciering hoeft niet langer; direct 40% voorschot
Ook nieuw is dat elke aanvrager bij toekenning van het project direct een werkvoorschot van 40% van het aangevraagde subsidiebedrag krijgt. Op deze manier hoeft de MKB’er niet het hele project voor te financieren. Binnen de nieuwe regeling zijn er nog maar twee subsidiepercentages in plaats van vier: 35% voor een individueel project en 50% voor een samenwerkingsproject. Het totale budget is € 10.900.000,- en aanvragen kunnen tot 1 juli 2019 worden ingediend.

Welke kosten zijn subsidiabel?
Aanvragen kunnen worden ingediend door (samenwerkende) MKB-ondernemingen in de drie Noordelijke provincies. Subsidiabele kosten zijn:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
  • Materialen voor een prototype
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren
  • Huur van apparatuur en uitrusting

De subsidiebijdrage is maximaal € 100.000,-. Ingeval van een aanvraag gericht op organisatie-innovatie bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten en is de subsidiebijdrage maximaal € 12.500,-. Is een project alleen nieuw voor de onderneming en niet voor de wereld, dan valt de subsidie onder de de-minimissteun.

Benieuwd geworden of vragen?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.