VIA 2018, maximaal 50% subsidie voor innovatie!

De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf gevestigd in Noord-Nederland. De regeling is op 1 juli 2017 opnieuw opengesteld en loopt tot en met december 2018. Subsidie wordt verstrekt voor een activiteit die ziet op de (experimentele) ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Met de hernieuwde openstelling en een budget van 15 miljoen euro zijn er opnieuw kansen voor MKB ondernemers.

Subsidie voor ontwikkeling
De VIA 2018 stimuleert dus innovatie en economische ontwikkeling. Binnen de regeling is een apart budget van 5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie; een speerpunt in de regeling. Voor overige innovatieve projecten is 10 miljoen euro beschikbaar.

Verder is er voor projecten gericht op CO2 reductie en samenwerkingsprojecten van meerdere mkb’ers een hoger subsidiepercentage van toepassing.

Het project moet een bijdrage leveren aan één van onderstaande maatschappelijke uitdagingen (RIS3 / NIA):

  • Zekere, schone en efficiënte energie;
  • Schone, veilige watervoorziening;
  • Gezondheid, demografie en welzijn;
  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Subsidiabele kosten
Als subsidiabele kosten komen in aanmerking de meest wezenlijke kostensoorten:

  1. Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie / deskundige;
  2. Materialen en kosten die onderdeel zijn van een prototype;
  3. Loonkosten van werknemers of bijdrage eigen uren onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
  4. Huurkosten apparatuur;

Subsidie
Er zijn vier verschillende subsidiepercentages: 30% en 35% (CO2 reductie) voor een individuele aanvrager en 45% en 50% (CO2 reductie) voor een samenwerkingsverband. De maximale subsidie bedraagt in alle gevallen € 100.000,-. De maximale projectduur is 18 maanden vanaf datum subsidieverlening.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.