VIA 2017 per 1 januari aanstaande geopend!

De op enkele onderdelen gewijzigde VIA (Versneller Innovatieve Ambities) gaat per 1 januari 2017 open! De VIA 2017 stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf gevestigd in Noord-Nederland. Subsidie wordt verstrekt voor een activiteit die ziet op de (experimentele) ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé.

De regeling is een succes. Van origine gestart in 2015, vindt de VIA na een nieuwe openstelling in 2016 ook zijn vervolg in 2017. Aansluitend op de regeling van 2016 gaat deze 1 januari 2017 open met enkele kleine wijzigingen en nieuw budget: Totaal 5,5 miljoen euro.

Subsidie voor ontwikkeling
De VIA 2017 stimuleert dus innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf gevestigd in Noord-Nederland. Binnen de regeling is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie; een speerpunt in de regeling. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Ook de subsidiepercentages zijn afwijkend. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb’ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage. Het project moet een bijdrage leveren aan één van onderstaande maatschappelijke uitdagingen (RIS3 / NIA):

  • Zekere, schone en efficiënte energie;
  • Schone, veilige watervoorziening;
  • Gezondheid, demografie en welzijn;
  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Subsidiabele kosten
Als subsidiabele kosten komen in aanmerking:

  1. Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie / deskundige;
  2. Materialen en kosten die onderdeel zijn van een prototype;
  3. Loonkosten van werknemers of bijdrage eigen uren onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
  4. Huurkosten apparatuur;

De subsidieverstrekker beperkt de regeling tot de meest wezenlijke kostensoorten. Octrooikosten en reis- en verblijfkosten zijn niet langer subsidiabel.

Subsidie
Er zijn vier verschillende subsidiepercentages: 30% en 35% (CO2 reductie) voor een individuele aanvrager en 45% en 50% (CO2 reductie) voor een samenwerkingsverband. De maximale subsidie bedraagt in alle gevallen € 100.000,-. De maximale projectduur is 18 maanden vanaf datum subsidieverlening.

Interesse? Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.