Versneller Innovatieve Ambities (VIA) wordt verruimd!

Vanaf 2 november 2015 is de subsidieregeling VIA (Versneller Innovatieve Ambities) geopend. Aanvragen voor de VIA 2015 kunnen nog worden ingediend t/m 30 april aanstaande. Aangezien er nog voldoende budget is, heeft het SNN besloten de VIA te verruimen en in mei 2016 opnieuw open te stellen. Nieuw is onder andere dat de loonkosten van eigen medewerkers, die meewerken aan het project, onder de subsidiabele kosten kunnen vallen.

Doel van de regeling
De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het MKB in Noord-Nederland te stimuleren en door deze ondernemers op een laagdrempelige manier op weg te helpen op het innovatiepad. Doelgroep zijn MKB-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie wordt verstrekt voor een activiteit gericht op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Het project moet daarnaast een bijdrage leveren aan één van onderstaande maatschappelijke uitdagingen:

  • Zekere, schone en efficiënte energie;
  • Schone, veilige watervoorziening;
  • Gezondheid, demografie en welzijn;
  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie, die ondersteunt bij het ontwikkelen van een nieuw product, proces of procedé. Bijvoorbeeld het opstellen van een business case of marktonderzoek;
  • Materialen, machines en apparatuur die nodig zijn om een prototype te bouwen;
  • Loonkosten van medewerkers voor het ontwikkelen van een nieuwe product, proces of procedé;
  • Organisatie- en procesinnovatie.

Het subsidiepercentage zal 30% tot 50% zijn met een minimum van € 10.000 en maximaal € 75.000. De projectduur is maximaal 18 maanden.

Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wilt u weten of deze regeling voor u interessant is? Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.