Versneller Innovatieve Ambities vanaf februari opnieuw open! Maximaal € 100.000,- subsidie!

MKB bedrijven kunnen in februari weer subsidie aanvragen voor fysieke ontwikkelingsprojecten en softwareontwikkeling in het kader van de VIA 2021, wat staat voor Versneller Innovatieve Ambities. Met een maximale subsidie van € 100.000,- ontstaat er wederom een interessante mogelijkheid voor MKB bedrijven in de drie noordelijke provincies. Subsidie aanvragen voor organisatie innovatie is zelfs al per direct mogelijk.

De exacte datum van openstelling is op dit moment nog niet bekend. We verwachten een grote run op de regeling. Juist innovatie wordt op dit moment door vele bedrijven versneld opgepakt. Zorg dus dat u snel contact met ons opneemt bij vragen of het bespreken van een potentieel project.

Voor kleine ondernemingen is de regeling nog interessanter geworden, omdat het subsidiepercentage voor deze ondernemingen is verhoogd van 35% naar 45%.  Voor samenwerkingsverbanden is het nog altijd 50%.

Voor welke projecten kunt u subsidie krijgen?

 1. Ontwikkelingsprojecten
  U kunt tot € 100.000,- subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Een voorwaarde is wel dat de innovatie nieuw is voor uw eigen bedrijf of zelfs nieuw is voor de wereld. Het project kan in zijn geheel door uw onderneming zelf worden uitgevoerd, of in een samenwerkingsverband. De subsidiabele kosten bestaan uit:
 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
 • Materialen voor een prototype;
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren (max. € 50.000,-. subsidie);
 • Huur van apparatuur en uitrusting.
 1. Softwareontwikkelingsprojecten
  U kunt tot € 50.000,- subsidie ontvangen voor innovaties op het gebied van softwareontwikkeling. Het moet dan gaan over proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst die nieuw is voor uw onderneming. De subsidiabele kosten bestaan uit:
 • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige;
 • Loonkosten van werknemers of bijdrage eigen uren onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel.

Het project moet aansluiten bij één van de vier grote transitieopgaven voor de regio die zijn geformuleerd in de nieuwe RIS3 2021-2027:

 • Transitie van Lineaire naar Circulaire economie
 • Transitie van Fossiele naar Duurzame energie
 • Transitie in de Zorg
 • Transitie van Analoog naar Digitaal

Naast bovenstaande onderdelen kent de VIA nog het onderdeel Organisatie Innovatie. Voor dit onderdeel is het nu al mogelijk om subsidie aan te vragen. Dit onderdeel richt zich op het inspelen op ontwikkelingen zoals voortschrijdende digitalisering, verduurzaming, robotisering, biotechnologie, 3D printen, virtual reality, 5G en Internet of Things. Het MKB in Noord-Nederland kan subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching en implementatie bij het vernieuwen van haar organisatie- en/of verdienmodel. Ook is het mogelijk om alleen of gezamenlijk een externe deskundige in te schakelen om nieuwe strategische samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. De subsidie bedraagt 50% van de externe advieskosten en kosten voor begeleiding of coaching met en maximum van € 12.500,-.

Benieuwd geworden of vragen?

Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.