In november weer subsidiemogelijkheden op innovatieve (software) ontwikkelprojecten door VIA

In november komen er weer nieuwe subsidiemogelijkheden in het kader van de Versneller Innovatieve Ambities (VIA). Bedrijven kunnen tot € 100.000,- subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé. Ook een softwarematig product of dienst of proof-of-concept software komt in aanmerking. Waarschijnlijk zullen de twee regelingen niet gelijktijdig opengaan, maar vlak na elkaar. Het is zaak om snel te handelen en tijdig een aanvraag voor te bereiden met ASBR Subsidium. Bij eerdere rondes was het budget namelijk zeer snel – de eerste dag – uitgeput.

Laat u in een half uur informeren over de mogelijkheden in het webinar van ASBR Subsidium. Monique Alberts en Hendrik Jan Oeben delen kennis, tips en ervaring op donderdag 7 oktober van 15:30 tot 16:00 vanuit onze eigen studio in Hoogezand. Geef je hier op.

Subsidiabele projecten

Er zijn mogelijkheden voor ontwikkelingsprojecten (1.) en softwareontwikkelingsprojecten (2.):

 1. Ontwikkelingsprojecten

U kunt tot € 100.000,- subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Een voorwaarde is wel dat de innovatie nieuw is voor uw eigen bedrijf of zelfs nieuw is voor de wereld. Het project kan in zijn geheel door uw onderneming zelf worden uitgevoerd, of in een samenwerkingsverband.

De subsidiabele kosten bestaan uit:

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
 • Materialen voor een prototype;
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
 • Huur van apparatuur en uitrusting.

Indien u alleen loonkosten opvoert is het subsidiabele bedrag gemaximaliseerd op € 50.000,-.

 1. Softwareontwikkelingsprojecten

U kunt tot € 50.000,- subsidie ontvangen voor innovaties op het gebied van softwareontwikkeling. Het moet dan gaan over proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst die nieuw is voor uw onderneming.

De subsidiabele kosten bestaan uit:

 • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige;
 • Loonkosten van werknemers of bijdrage eigen uren onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel.

Indien u alleen loonkosten opvoert is het subsidiabele bedrag gemaximaliseerd op € 25.000,-.

Er is geen mogelijkheid tot een samenwerking.

Subsidie

De subsidie bedraagt voor een individuele aanvrager maximaal 35% (middelgrote onderneming) tot 45% (kleine onderneming). In geval van een samenwerkingsverband bij een ontwikkelproject is het percentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

 • Uw MKB onderneming is gevestigd in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe;
 • De aanvraag moet ingediend zijn vóórdat er een verplichting is aangegaan;
 • De ontwikkeling mag niet plaatsvinden op verzoek van of specifiek voor een bepaalde klant;
 • De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 10.000,-;
 • Het project wordt gerealiseerd binnen 18 maanden na datum subsidieverlening;
 • Het project sluit aan bij de geformuleerde maatschappelijke uitdagingen in de RIS3 2021-2027.

Interesse?

Volg ons webinar op donderdag 7 oktober aanstaande van 15:30 tot 16:00 uur. Meld je aan en reserveer een plek.

Eerder of later benieuwd of uw project binnen de regeling past? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.

*Bedragen en subsidiepercentages zijn indicatief en basis van de oude regeling. Mochten de bedragen en percentages in de nieuwe regeling afwijken, dan zullen we dit aanpassen zodra dit bekend wordt!