Versneller Innovatieve Ambities; nieuwe subsidiekans voor MKB!

Begin deze maand, 2 november jl., is het loket geopend van een nieuwe interessante subsidieregeling voor MKB bedrijven in de drie Noordelijke provincies. De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) stimuleert innovatie en economische ontwikkeling binnen het MKB ter bevordering van zekere, schone en efficiënte energie en watervoorziening, alsmede gezondheid, demografie, welzijn, voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Bedrijven die een project of activiteit uitvoeren welke toeziet op experimentele ontwikkeling of het aanmerkelijk vernieuwen van een nieuw product, dienst of procedé, kunnen 35% subsidie ontvangen. Samenwerkende MKB bedrijven kunnen zelfs de helft (50%) van de kosten gesubsidieerd zien. De minimale kosten dienen respectievelijk € 10.000,- of € 20.000,- te bedragen. Afhankelijk van uw projectsoort en of er al dan niet sprake is van samenwerking, varieert de maximale subsidie tussen de
€ 50.000,- en € 100.000,-.

Onder experimentele ontwikkeling en onderzoek valt bijvoorbeeld ook het ontwikkelen, bouwen en testen van een fysiek prototype en het testen en valideren in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren. Onder een softwarematig prototype wordt verstaan een “proof of concept” met betrekking tot een nieuwe digitale code voor een software product. Als het project betrekking heeft op een koolstofarme economie, moet het gaan om vernieuwingen in producten, diensten, concepten en technologieën, die direct gerelateerd zijn aan koolstofarme technologieën en die bijdragen aan de reductie van broeikasgassen.

Interesse?
Lees hier het hele uittreksel van de regeling van ASBR Subsidium. De eerste aanvragen hebben wij alweer in voorbereiding. Wilt u ook deskundig advies en begeleiding van het gehele subsidieverwervingsproces? Neem dan snel contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Het budget is beperkt. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.