Verschillende subsidiemogelijkheden voor innovatie in 2024!

Gepubliceerd op 25 april 2024

Verschillende subsidiemogelijkheden voor innovatie in 2024!

Dit jaar zijn er nog verschillende mogelijkheden om samen met andere (MKB) ondernemingen een nieuw product, proces of dienst te ontwikkelen. Hieronder twee opties:

MIT R&D Samenwerking
Middels deze regeling worden innovatieprojecten gestimuleerd, die door samenwerkende MKB’ers worden uitgevoerd. Binnen het project wordt een prototype nieuw product, dienst of proces ontwikkeld, waarbij deze ontwikkeling moet aansluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de topsectoren.
Sinds 2022 is er een apart budget voor projecten, die zich richten op Artificiële Intelligentie (AI).

Alleen samenwerkingsverbanden bestaande uit twee of meer MKB-ondernemingen kunnen een aanvraag indienen. De deelnemers vormen een evenwichtig samenwerkingsverband qua verdeling van kosten en inbreng. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de totale kosten voor zijn rekening nemen.

Subsidiabele kosten zijn:

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die voor het project worden gebruikt;
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • Kosten van externe deskundigen, contractonderzoek en octrooien;
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Afhankelijk van de omvang van het project gelden de volgende subsidiebedragen:

 •  R&D-samenwerking klein
  Het subsidiepercentage is 35%. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per project, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 •  R&D-samenwerking groot
  Het subsidiepercentage is 35%. De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Voor beide projecten geldt dat de maximale looptijd 2 jaar is vanaf datum beschikking.

Aanvragen voor de MIT R&D Samenwerking kunnen worden ingediend van 11 juni tot 17 september 2024. Het betreft een tenderregeling, wat betekent dat aanvragen worden beoordeeld door een deskundigencommissie die punten toekend o.b.v. verschillende criteria.

Valorisatie 2023
De Valorisatie 2023 is een subsidieregeling die inzet op innovatieprojecten die aansluiten bij de Regionale Innovatie Strategie (RIS) 3. Projecten richten zich op het bouwen, testen (en demonstreren) van een vernieuwd prototype product of dienst of procedé. De nadruk ligt op TRL niveaus 5 t/m 7.

Subsidiabele kosten zijn:

 • Loonkosten;
 • Inhuur externe expertise;
 • Aanschaf materiaal voor prototype;
 • Afschrijvingskosten van te gebruiken apparatuur;
 • Kosten voor communicatie.

Voor de berekening van deze kosten kan gekozen worden uit verschillende methodieken, afhankelijk van welke het beste past bij de situatie.

De regeling is in eerste instantie bedoeld voor het MKB in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, maar andere partijen (grootbedrijf of bedrijven buiten Noord-Nederland) worden niet op voorhand uitgesloten. Wel is het van belang dat de effecten van een project ten goede komen aan Noord-Nederland.

Er kan een aanvraag ingediend worden door een individueel bedrijf, maar samenwerking wordt gestimuleerd. O.a. door een hoger subsidiepercentage. Het basis subsidiepercentage is 25% bij project uitgevoerd door een individueel bedrijf. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband komt daar 10% bovenop en wanneer er samengewerkt wordt met een kennisinstelling zorgt dat ook voor 10% extra subsidiepercentage. Maximale subsidie is dus 45%.

Het minimale subsidiebedrag is € 350.000,- en het maximale subsidiebedrag € 800.000,-.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en de regeling staat nog open tot 31 januari 2025. Een projectvoorstel van twee à drie pagina’s is een verplichte stap in het aanvraagproces.

Interesse?
Benieuwd of uw project past binnen één van bovenstaande regelingen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.