Vanaf vandaag, 2 juli, weer MIT R&D subsidie beschikbaar voor samenwerkingsverbanden in Noord-Nederland

Vanaf vandaag, 2 juli, is het weer mogelijk om een aanvraag te doen in het kader van een MIT R&D project. Dit houdt in dat een MKB-onderneming uit Noord-Nederland een aanvraag kan indienen voor een R&D-samenwerkingsverband, van twee of meer juridisch niet verbonden MKB-ondernemingen.

Het R&D samenwerkingsproject moet gericht zijn op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Deze projecten dienen daadwerkelijk omzet en werkgelegenheid op te leveren en moeten qua fase al dicht bij de marktlancering staan (TRL-niveau 5 t/m 7).

De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. De te verstrekken subsidie hangt onder andere af van de grootte van het project.

Afhankelijk van de omvang van het project gelden de volgende voorwaarden.

Voor R&D-samenwerking (klein – tot € 200.000) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de MKB-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Voor R&D-samenwerking (groot – vanaf € 200.000) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en  maximaal € 175.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de MKB-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Interesse en deskundig advies nodig?
Wilt u beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.