Vanaf komend jaar nog meer mogelijkheden SDE (Stimulering Duurzame Energietransitie)

De SDE regeling zoals deze tot 2019 werd uitgevoerd, zal in 2020 opnieuw worden opengesteld. Er komen zelfs extra mogelijkheden! Vandaar dat deze regeling de nieuwe naam Stimulering Duurzame Energietransitie++ zal krijgen. Niet alleen duurzame energieproductie zal vanaf 2020 worden gestimuleerd, maar ook emissie reducerende technologieën. Zo levert de nieuwe regeling een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de klimaatopgaven van verschillende sectoren. Het doel van 49% CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied in 2030 staat centraal.

De huidige systematiek van de SDE blijft behouden. Echter worden technieken niet meer gerangschikt op basisbedrag, maar op subsidiebehoefte (basisbedrag – bodemprijs) per ton CO2-reductie (€/CO2). Hoe dit er precies uit komt te zien en welke voorwaarden gesteld worden, zal de komende periode verder worden uitgewerkt.

Naast de huidige productietechnieken zon, wind, biomassa, geothermie en waterkracht worden de volgende nieuwe technieken verwacht:

  • Uitbreiding van zonthermie (glastuinbouw);
  • Aquathermie;
  • Uitbreiding geothermie met specifieke categorieën voor ondiepe geothermie en toepassingen voor stadsverwarming en glastuinbouw;
  • Composteringswarmte;
  • WKO in de glastuinbouw;
  • Benutting restwarmte (industrie en datacentra);
  • Warmtepomp industrie;
  • Elektrische boiler;
  • Waterstof productie;
  • CO2-afvang en -opslag (CCS).

Daarnaast worden een aantal technieken onderzocht om later toe te voegen aan de regeling zoals recyling, biobased productie, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer, Carbon Capture and Usage (CCU) en elektrificatie (anders dan verwarming of waterstofproductie) en procesefficiency. Om deze technieken een eerlijke kans te bieden is de minister voornemens het openstellingsbudget van de SDE++ in 2020 te beperken.

Heeft u plannen om te investeren in zonnepanelen of één of meer windmolens en zijn deze plannen concreet dat is het wellicht slim om nog een aanvraag in te dienen in 2019. Deze aanvraag kan ingediend worden vanaf 29 oktober aanstaande. Lees hier meer over de huidige regeling. Bent u in de toekomst van plan te investeren in één van de bovenstaande technieken neemt u dan ook contact met ons op om de mogelijkheden van de SDE en/of andere subsidieregelingen tijdig te bespreken.

Interesse?
Bent u benieuwd of in aanmerking komt voor de SDE++? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.