Vanaf begin juni weer subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten (MIT R&D subsidie)

Vanaf 11 juni aanstaande is het weer mogelijk om in heel Nederland een aanvraag te doen in het kader van een MIT R&D samenwerkingsprojecten. Voor de MIT regeling gelden 5 regio’s. Het aanvraagloket verschilt per regio.

Ook MKB-ondernemingen uit Noord-Nederland (Groningen, Friesland of Drenthe) kunnen een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsverband, van twee of meer juridisch niet verbonden MKB-ondernemingen. Aanvragen dienen in alle gevallen uiterlijk 10 september 2020 te zijn ingediend. Laat uw plannen tijdig toetsen door een van onze subsidieadviseurs. Bel of mail ons (088-1260460 of info@asbr.nl) of plan hier direct een inventariserende videocall met een van de adviseurs.

Het R&D samenwerkingsproject moet gericht zijn op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Denk ook aan industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het project moet passen binnen de Innovatieagenda’s van ten minste één van de volgende topsectoren: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Logistiek, Life Sciences and Health, Tuinbouw & Uitgangsmateralen, en High Tech Systemen & Materialen incl. ICT.

Subsidiabele kosten

De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. De te verstrekken subsidie hangt onder andere af van de grootte van het project. Onderstaand de totale opsomming van mogelijk subsidiabele kosten.

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien;
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien;

Afhankelijk van de omvang van het project gelden de volgende voorwaarden.

Voor R&D-samenwerking (klein – tot € 200.000) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de MKB-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

 Voor R&D-samenwerking (groot – vanaf € 200.000) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de MKB-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

 Interesse en deskundig advies nodig?
Wilt u beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460, mail naar info@asbr.nl of plan direct een inventariserende videocall met een van de adviseurs.