Vanaf 4 april: nieuwe aanvraagronde MIT haalbaarheid

Gepubliceerd op 13 maart 2023

Vanaf 4 april 2023 nieuwe aanvraagronde MIT haalbaarheid

Bent u een MKB’er en voornemens een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een nieuw technisch productidee? Dan kunnen de externe en interne kosten die u hiervoor maakt in aanmerking komen voor 40% subsidie tot een maximaal bedrag van € 20.000,-.

Een haalbaarheidsproject heeft als doel het krijgen van inzicht in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Hierdoor wordt de economische en technische haalbaarheid inzichtelijk, welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de kans van slagen is van het idee.De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie;
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren (€ 60,- per uur);
 • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.

Verder moet het project, waarvoor u subsidie aanvraagt, onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project/idee dient innovatief te zijn;
 • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces;
 • Zowel technische als economische haalbaarheidsvragen worden beantwoord;
 • Het project sluit aan bij één of meer van de deelprogramma’s van de Kennis en Innovatie Agenda’s (Energietransitie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Veiligheid, Kennis- en Innovatie, Maatschappelijk verdienvermogen);
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan en/of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de aanvraag;
 • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden met het project gestart;
 • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd.

Omdat het budget veelal op de eerste dag van openstelling wordt overschreven, is het van belang om vroegtijdig contact met ons op te nemen zodat we een eventuele aanvraag op tijd kunnen voorbereiden.

Interesse?
Heeft u plannen? Laat ze ons weten, zodat we de subsidiemogelijkheden kunnen onderzoeken en de aanvraag tijdig kunnen opstellen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via 088-12 60 460 of info@asbr.nl.