Vanaf 19 oktober wederom € 22 miljoen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid

De eerdere ESF subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid van werknemers was een groot succes. De maatregel bleek te voldoen aan de actualiteit, ruim 2000 bedrijven uit heel Nederland vroegen ESF subsidie aan om medewerkers langer en gezond aan het werk te houden. Deze week is bekend geworden dat er een nieuwe tranche zal worden opengesteld.

Vanaf 19 oktober 2015 kunt u weer subsidieaanvragen indienen voor activiteiten rondom het thema duurzame inzetbaarheid.

ASBR Subsidium diende voor haar klantenportefeuille in de eerdere tranche vele aanvragen succesvol in. Wij staan klaar om ook u in deze tranche te begeleiden.

Wat is er subsidiabel?
Met de subsidie kunt u de kosten van de inhuur van een externe adviseur gesubsidieerd krijgen. Deze adviseur dient zich te richten op het verbeteren van bedrijfsprocessen en vooral op het geven van advies over de duurzame inzetbaarheid. Het advies moet de inzetbaarheid van het personeel vergroten om hen tot op hogere leeftijd gezond, gemotiveerd en productief te kunnen laten doorwerken.

Subsidiemogelijkheden
In aanmerking voor subsidie komen projecten die tot doel hebben het verkrijgen van advies met een implementatieplan, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid en in dit kader gericht zijn op:

  • Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
  • Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek;
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
  • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
  • Het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Vanaf 19 oktober tot en met 13 november 2015 indienen voor 50% subsidie
Voor dit aanvraagtijdvak, dat 19 oktober 2015 zal worden opengesteld, is wederom maximaal
€ 22 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, met een maximum van € 10.000,-. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

Neem contact op met ASBR Subsidium
Gaat u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid en bent u benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wilt u zich op dit thema richten en de subsidieverwerving kwalitatief uitbesteden? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van
ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl.