Nieuwe subsidieregeling Valorisatie 2022 voor innovatieve (samenwerkings)projecten in Noord-Nederland

Europa moet slimmer, groener, socialer en inclusiever worden waarbij elke regio zijn steentje bij moet dragen. Om Noord-Nederland een extra stimulans te geven om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen, is er in 2022 € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwe Tender Valorisatie 2022 regeling. In 2023 zullen meer openstellingsrondes volgen.

Subsidiabele activiteiten
De inzet van de regeling Valorisatie 2022 is om door middel van het bouwen, testen (en demonstreren) van een vernieuwd prototype product of dienst of procedé:

  • de kansen van de vier transities te benutten om tot innovatie te komen (van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie, van zorg naar duurzame gezondheid en van analoog naar digitaal);
  • bij te dragen aan unieke regionale economische sterktes;
  • gebruik te maken van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs en/of kennisinstellingen (bij voorkeur in samenwerking);
  • een probleem op te lossen (waar mogelijk samen met een regionale probleemeigenaar);
  • bij te dragen aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.

Welke kosten exact subsidiabel worden gesteld is nog niet volledig bekend. Denk echter aan loonkosten van betrokken eigen medewerkers, externe inhuur en materiaalkosten voor een prototype.

Voorwaarden
De regeling Valorisatie 2022 is in eerste instantie bedoeld voor het MKB in het noorden, maar andere partijen (grootbedrijf of bedrijven buiten Noord-Nederland) worden niet op voorhand uitgesloten. Wel is het van belang dat de effecten van een project ten goede komen aan Noord-Nederland.

Er kan aangevraagd worden voor:

  • Kleine projecten waarbij samenwerking niet verplicht is. De subsidie bedraagt tussen de € 50.000 en € 200.000, waarbij er een maximum is van € 125.000 per projectpartner.
  • Grote projecten waarbij samenwerking wel verplicht is. De subsidie bedraagt tussen de € 250.000 en € 600.000, waarbij er een maximum is van € 400.000 per projectpartner.

Het basis subsidiepercentage is 25% bij project uitgevoerd door een individueel bedrijf. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband komt daar 10% bovenop en wanneer er samengewerkt wordt met een kennisinstelling zorgt dat ook voor 10% extra subsidiepercentage. Maximale subsidiepercentage is dus 45%.

Beoordeling
De beoordeling van de aanvragen gaat volgens een tenderprincipe, waarbij een deskundigheidscommissie alle aanvragen beoordeelt. Nieuw is dat je een project eerst kunt laten toetsen doormiddel van een zogenaamde “two-pager”. Hierop krijg je een vrijblijvende reflectie welke je kunt verwerken in de aanvraag.

Voor kleine projecten kunnen de two-pagers ingediend worden van 19 – 22 september 2022, waarna de uitslag van de reflectie op 11 oktober volgt en de volledige aanvraag kan worden ingediend van 25 oktober t/m 8 november. Voor grote projecten geldt: two-pager, 3 – 6 oktober 2022, uitslag 24 oktober, indienen volledige aanvragen 15 november t/m 29 november 2022.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.