Uitbreiding subsidie Internationaal Ondernemen Fryslân

De subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân biedt al geruime tijd subsidiemogelijkheden voor diverse activiteiten op het gebied van internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten. Onlangs is dit uitgebreid met een nieuw onderdeel, namelijk het in dienst nemen van een exportmedewerker.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan de aanvrager en de exportmedewerker moeten voldoen:

  • De aanvrager is een MKB onderneming met een fysieke vestiging in de provincie Fryslân;
  • De exportmedewerker levert direct of indirect een bijdrage aan de internationalisering van de onderneming;
  • De exportmedewerker verricht zijn in de arbeidsovereenkomst vermelde uren volledig voor en ten gunste van de aanvragende onderneming;
  • De arbeidsovereenkomst heeft een omvang van ten minste 24 uren per week met een looptijd van minimaal 12 maanden;
  • De exportmedewerker mag in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van ontvangst van de aanvraag niet werkzaam zijn geweest bij de onderneming of het verband van ondernemingen waarvan de aanvragende onderneming deel uitmaakt, in wat voor functie dan ook;
  • Aan de onderneming of het verband van ondernemingen waarvan de aanvragende onderneming deel uitmaakt, kan per kalenderjaar voor het onderdeel exportmedewerker maximaal twee keer subsidie worden verleend;
  • De exportmedewerker mag nog niet bij de aanvrager in dienst zijn getreden vóór ontvangst van de aanvraag.

Het subsidiebedrag dat kan worden verstrekt bedraagt:

  • Als de exportmedewerker een bruto maandloon verdient van minder dan € 2.500,-:             € 10.000,-;
  • Als exportmedewerker een bruto maandloon verdient tussen de € 2.500,- en € 5.000,-:         € 15.000,-;
  • Als de exportmedewerker een bruto maandloon verdient van meer dan € 5.000,-:                € 20.000,-.

Meer informatie over financiële ondersteuning bij internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten vindt u in het vorige nieuwbericht.

Interesse?
Bent u benieuwd of u in aanmerking komen voor deze subsidie of heeft u vragen? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.