Tender Valorisatie in 2023 wederom open voor innovatieprojecten

Europa moet slimmer, groener, socialer en inclusiever worden waarbij elke regio zijn steentje bij moet dragen. Op basis van deze speerpunten zet Noord-Nederland in op het versterken van het ondernemers- en innovatieklimaat. De Tender Valorisatie is een subsidieregeling die daarop inzet door innovatieprojecten te stimuleren die aansluiten bij de Regionale Innovatie Strategie (RIS) 3. Dit jaar, 2023, zal de regeling wederom opengaan met nog meer focus op grotere (samenwerkings)projecten. Exacte openingsdata en voorwaarden zijn nog niet bekend, maar de verwachting is wel dat vóór en ná de zomer de regeling in een tweetal tranches opengaat.

Subsidiabele activiteiten
De inzet van de regeling is om door middel van het bouwen, testen (en demonstreren) van een vernieuwd prototype product of dienst of procedé:

  • De kansen van de vier transities te benutten om tot innovatie te komen (van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie, van zorg naar duurzame gezondheid en van analoog naar digitaal);
  • Bij te dragen aan unieke regionale economische sterktes;
  • Gebruik te maken van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs en/of kennisinstellingen (bij voorkeur in samenwerking);
  • Een probleem op te lossen (waar mogelijk samen met een regionale probleemeigenaar);
  • Bij te dragen aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.

Subsidiabele kosten
Loon-, afschrijvings- en aanschafkosten zijn binnen deze regeling subsidiabel. Dat geldt ook voor de inhuur van externe expertise en kosten voor communicatie. Voor de berekening van deze kosten kan gekozen worden uit verschillende methodieken, afhankelijk van welke het beste past bij de situatie.

Voorwaarden
De regeling is in eerste instantie bedoeld voor het MKB in het noorden, maar andere partijen (grootbedrijf of bedrijven buiten Noord-Nederland) worden niet op voorhand uitgesloten. Wel is het van belang dat de effecten van een project ten goede komen aan Noord-Nederland.

Er kan aangevraagd worden voor:

  • Kleine projecten waarbij samenwerking niet verplicht is.
  • Grote projecten waarbij samenwerking wel verplicht is.

Het basis subsidiepercentage is 25% bij project uitgevoerd door een individueel bedrijf. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband komt daar 10% bovenop en wanneer er samengewerkt wordt met een kennisinstelling zorgt dat ook voor 10% extra subsidiepercentage. Maximale subsidiepercentage is dus 45%.

Opening
Aangekondigd is dat vóór de zomer de aanvraagronde opengaat voor ‘kleine’ projecten, juni of juli. Samenwerking is niet verplicht. De minimale en maximale subsidiegrenzen zullen waarschijnlijk omhoog gaan; in 2022 was de ondergrens € 50.000, – en de bovengrens € 200.000, – subsidie. Na de zomer, eind september of begin oktober, gaat de aanvraagronde open voor ‘grote’ projecten. De maximale subsidie was in 2022 € 600.000, -; dit zal waarschijnlijk verhoogd worden naar € 900.000, -. De ondergrens was vorig jaar € 250.000, -.

Het totale budget wordt verhoogd; een deel van de gelden zullen uit het Just Transition Fund komen.

Beoordeling
De beoordeling van de aanvragen gaat volgens een tenderprincipe, waarbij een deskundigheidscommissie alle aanvragen beoordeelt. Het project dien je eerst te laten beoordelen door middel van een zogenaamde “two-pager”. Hierop krijg je een vrijblijvende reflectie welke je kunt verwerken in de aanvraag.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.