Tender Valorisatie 2017: 2e ronde, nieuwe kansen!

Het MKB in het Noorden bruist van de goede ideeën. Echter het omzetten van deze ideeën in concrete plannen of feitelijke producten schort er vaak aan. De stap tussen productontwikkeling en marktintroductie is vaak een lastige laatste horde en vraagt om ondersteuning.

De Tender Valorisatie 2017 ronde 2 en de Tender Valorisatie MKB bieden hierbij mogelijk uitkomst. Beide regeling kunnen worden ingezet om MKB bedrijven, alsmede grootbedrijven en kennisinstellingen tot kansrijke innovatie te laten komen. De projecten met economische- en duurzame impact op de regio, die de omzet- en werkgelegenheid doen groeien hebben extra kans.

Type projecten

De typen projecten die in aanmerking komen, zijn kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. Er kan dan gedacht worden aan projecten:

  • Voor het implementeren van proces- dienst en productinnovaties
  • Waar veelal wordt samengewerkt
  • Waar specifieke aandacht is voor cross-overs
  • Waarbij het testen van innovaties in en praktijkomgeving (proeftuin) centraal staat

Projecten die in aanmerking willen komen voor de Tender Valorisatie MKB moeten tevens een bijdrage leveren aan één of meerdere agenda’s van de topsectoren.

Budget

Het totale budget, verdeeld over vier Tender Valorisatie regelingen, is € 8.000.000. Bij drie van de tenders betreft het subsidiepercentage 35%, bij de vierde is dat 30%.

Hierbij is bij twee tenders de minimum subsidie € 50.000 en maximaal € 350.000 en bij twee tenders de minimum subsidie € 100.000 en maximaal € 1.000.000.

Wanneer?

Aanvragen kan van 3 juli 2017 tot en met 7 september 2017.

Neem contact op met ASBR Subsidium

Heeft u een innovatief project dat u in samenwerking met een andere onderneming en/of kennisinstelling wilt realiseren? Neem dan tijdig contact met ons op, zodat wij de subsidiekansen in het kader van deze tenders kunnen inventariseren en indien interessant tijdig een aanvraag kunnen indienen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.