Tender Valorisatie 2016: Innovatie omzetten naar concrete producten en extra omzet!

Het Noordelijke MKB heeft veel goede ideeën voor innovaties. Sommigen komen tot wasdom, andere ideeën stranden door gebrek aan tijd, kennis, geld en/of focus. De fase tussen productontwikkeling en marktintroductie is er één van lange adem. De Tender Valorisatie 2016 (‘beste projecten worden gehonoreerd’) is in het leven geroepen om MKB bedrijven, alsmede grootbedrijven en kennisinstellingen tot kansrijke innovaties te laten komen. De projecten met economische- en duurzame impact op de regio en omzet- en werkgelegenheid doen groeien hebben extra kans. Er zijn vier verschillende soorten tenders. Benieuwd of u kans maakt? Neem contact met ons op!

Welke type projecten
Het betreffen kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering. Voorts zijn de tenders bedoeld voor innovaties die (internationaal) onderscheidend zijn. Denk aan product-, proces- of dienstinnovaties die: 1. de innovatiekracht van de aanvrager(s) duurzaam versterkt. 2. in een praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest. De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn. In de vier verschillende soorten tenders is er in totaliteit Euro 8.000.000,- budget. Het subsidiepercentage bedraagt 35% bij drie van de tenders, bij de vierde 30%.

Wanneer
Aanvragen kan van 5 juli tot 1 september 2016.

Neem contact op met ASBR Subsidium
Heeft u een innovatief project dat u in samenwerking met een andere onderneming en/of kennisinstelling wilt realiseren? Neem dan tijdig contact met ons op, zodat wij de subsidiekansen in het kader van deze tenders kunnen inventariseren en indien interessant tijdig een aanvraag kunnen indienen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.