‘Tel uit je winst’ met de subsidieregeling “Tel mee met Taal”!

Via “Tel mee met Taal” is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kunnen werkgevers van 1 juni t/m 30 juni weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Denk hierbij aan taal-, reken- of digitale vaardigheden. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor zowel werknemers in Nederland als Caribisch Nederland. Het totaalbedrag voor deze subsidie is dit jaar maar liefst 8,8 miljoen euro in plaats van de beschikbaar gestelde 2,8 miljoen euro vorig jaar.

Subsidie en subsidiabele activiteiten

Het subsidiepercentage bedraagt 67% met een maximaal subsidiebedrag van € 125.000,-. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een in de Nederlandse taal gegeven en door een taaldocent verzorgd opleidingstraject met minimaal 30 contacturen per werknemer en gericht op het verbeteren van één of meer taalvaardigheden, de rekenvaardigheid of de digitale vaardigheden van een werknemer. Daarnaast kan er dit jaar ook voor aanvullende activiteiten subsidie worden aangevraagd, namelijk voor:

  • De voorzorg, zijnde het werven van werknemers en het bepalen welk opleidingstraject voor hen het meest passend is (maximaal 5% van de subsidiabele kosten);
  • De nazorg, zijnde de begeleiding van werknemers bij het volgen van een vervolgscholing, het verspreiden van de opbrengsten van het opleidingstraject binnen de organisatie van de werkgever of het toepassen daarvan in het HRM-beleid (maximaal 10% van de subsidiabele kosten).

Voorwaarden

  • De subsidie kan alleen ingezet worden voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F;
  • Per opleidingstraject mogen de kosten niet meer dan € 150,- per contactuur bedragen;
  • Per opleidingstraject mogen de kosten niet meer dan € 1500,- per werknemer bedragen;
  • De activiteiten moeten binnen 18 maanden na het moment van subsidieverstrekking worden afgerond.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw activiteiten ook binnen de regeling passen? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.