fbpx

Samenwerking

Samenwerking met andere partijen kan een groot aantal voordelen met zich meebrengen. Hierbij valt te denken aan het delen van financiële risico’s, meer capaciteit hebben voor een snellere voortgang van een project of het delen van elkaars kennis en ervaring.

Het kan lonen om te gaan samenwerken met een andere onderneming, een kennis- of onderzoeksinstelling (in het kader van innovatie), met ROC’s, hogescholen of universiteiten. Ook een samenwerking met regionale of buitenlandse ondernemingen kan interessant zijn om exportmogelijkheden te verkennen.

Een samenwerkingsverband heeft, met het oog op subsidieregelingen, grote voordelen. Het kan een voorwaarde zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Ook scoort het beter in tenders en kan er aanspraak worden gemaakt op een hoger subsidiepercentage en/of een hoger maximum bedrag aan subsidiabele kosten.

Er zijn een aantal beoordelingscriteria waaraan moet worden voldaan om subsidie te krijgen voor samenwerkingsverbanden. Er wordt ondermeer gekeken naar de aard en samenstelling van het samenwerkingsverband, een evenwichtige verdeling tussen kosten en opbrengsten en de mate waarin de samenwerkingspartners elkaar aanvullen.


Laat mij u bellen Gratis adviesgesprek

Samenwerking

Samenwerking met andere partijen kan een groot aantal voordelen met zich meebrengen. Hierbij valt te denken aan het delen van financiële risico’s, meer capaciteit hebben voor een snellere voortgang van een project of het delen van elkaars kennis en ervaring.

Het kan lonen om te gaan samenwerken met een andere onderneming, een kennis- of onderzoeksinstelling (in het kader van innovatie), met ROC’s, hogescholen of universiteiten. Ook een samenwerking met regionale of buitenlandse ondernemingen kan interessant zijn om exportmogelijkheden te verkennen.

Een samenwerkingsverband heeft, met het oog op subsidieregelingen, grote voordelen. Het kan een voorwaarde zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Ook scoort het beter in tenders en kan er aanspraak worden gemaakt op een hoger subsidiepercentage en/of een hoger maximum bedrag aan subsidiabele kosten.

Er zijn een aantal beoordelingscriteria waaraan moet worden voldaan om subsidie te krijgen voor samenwerkingsverbanden. Er wordt ondermeer gekeken naar de aard en samenstelling van het samenwerkingsverband, een evenwichtige verdeling tussen kosten en opbrengsten en de mate waarin de samenwerkingspartners elkaar aanvullen.


Laat mij u bellen Gratis adviesgesprek

subsidium-nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd
in het laatste nieuws rond subsidies?

Aanmelden

subsidium-nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd
in het laatste nieuws rond subsidies?

Aanmelden