Subsidieregeling BOSA; Nu ook subsidie voor Veiligheid op sportaccommodaties!

De BOSA regeling (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) is al tijdje van kracht. Per 1 juli zijn er een aantal wijzigingen in de regeling. Zo is er nu ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de veiligheidsbeleving op sportaccommodaties. Amateursportorganisatie krijgen hierdoor de mogelijkheid om onveilige of overlast-gevende situaties op de eigen accommodatie aan te pakken en de veiligheidsbeleving te vergroten.

De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en het toepassen van de veiligheidsbevorderende maatregelen die in de veiligheidsscan worden aanbevolen. De aanvullende subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de kosten van deze activiteiten (inclusief btw).

Bosa regeling algemeen

In het kader van het stimuleren van sport en bevordering van gezondheid is de zogenaamde BOSA regeling opgezet. Deze regeling is voortgekomen uit de eerdere sport gerelateerde regelingen en is bedoeld voor gemeenten en amateursportverenigingen. De BOSA regeling faciliteert in kosten die een gemeente of sportvereniging maakt voor bouw, onderhoud en het beheer van sportaccommodaties én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen voor amateursportorganisaties. U kunt zelfs met terugwerkende kracht subsidie aanvragen! Als u de aanvraag maar binnen 12 maanden na de gedane investering realiseert. Daarnaast ontvangt u extra subsidie wanneer er investeringen gedaan worden met een duurzaam karakter.

De BOSA regeling loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2024 waarbij er voor 2020 een budget beschikbaar is van € 87 miljoen. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar en er mogen meerdere aanvragen worden ingediend.

Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw.  Per 1 juli wordt eveneens subsidie verstrekt   voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en het toepassen van de veiligheidsbevorderende maatregelen die in de veiligheidsscan worden aanbevolen. De aanvullende subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de kosten van deze activiteiten (inclusief btw).

Er staan vier artikelen aan de basis van de subsidiabele grondslag van de regeling. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in aanvragen voor dat het traject gestart is of aanvragen binnen 12 maanden nadat een project is uitgevoerd. Subsidie bedragen variëren afhankelijk van het toegepaste deel van de regeling van € 5.000 tot € 125.000,- en maximaal € 2.500.000, -.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Denk bij deze regeling aan kosten voor bijvoorbeeld sportmaterialen, verbouwingskosten van sportfaciliteiten, exploitatiekosten en of lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor grond.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of plan direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.