Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA); € 87 miljoen beschikbaar!

In het kader van het stimuleren van sport en bevordering van gezondheid is de zogenaamde BOSA regeling opgezet. Deze regeling is voortgekomen uit de eerdere sport gerelateerde regelingen en is bedoeld voor gemeenten en amateursportverenigingen. De BOSA regeling faciliteert in kosten welke een gemeente of sportvereniging maakt voor bouw, onderhoud en het beheer van sportaccommodaties én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen voor amateursportorganisaties. U kunt zelfs met terugwerkende kracht subsidie aanvragen! Als u de aanvraag maar binnen 12 maanden na de gedane investering realiseert

Daarnaast ontvangt u extra subsidie wanneer er investeringen gedaan worden met een duurzaam karakter. Bel of mail ons om uw projectplan te laten toetsen (088-1260460 of info@asbr.nl) of plan hier direct een inventariserende videocall met een van de adviseurs. 

De BOSA regeling loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2024 waarbij er voor 2020 een budget beschikbaar is van € 87 miljoen. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar en er mogen meerdere aanvragen worden ingediend. 

Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw.  

Er staan vier artikelen aan de basis van de subsidiabele grondslag van de regeling. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in aanvragen voor dat het traject gestart is of aanvragen binnen 12 maanden nadat een project is uitgevoerd. Subsidie bedragen variëren afhankelijk van het toegepaste deel van de regeling van € 5.000 tot € 125.000,- en maximaal € 2.500.000, -. 

Welke kosten zijn subsidiabel? 

Denk bij deze regeling aan kosten voor bijvoorbeeld sportmaterialen, verbouwingskosten van sportfaciliteiten, exploitatiekosten en of lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor grond. 

Interesse? 

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of plan direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.