Subsidieregeling praktijkleren weer van start!

De Nederlandse overheid stimuleert op diverse manieren een leven lang leren en lerend werken. Één van de stimuleringsmaatregelen is de Subsidieregeling praktijkleren, die 2 juni aanstaande weer zal worden geopend met een budget van maar liefst € 185 miljoen.

De Subsidieregeling praktijkleren is ook dit jaar weer beschikbaar. De regeling is bedoeld om werkgevers extra te motiveren en stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De regeling is van toepassing op stageplaatsen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs (Pro), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO, MBO, HBO en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

De subsidieplafonds voor 2019 per onderwijsniveau zijn nog niet bekend. Wel is er in de voorjaarsnota van 2019 bekend gemaakt dat er dit jaar € 185 miljoen beschikbaar zal worden gesteld, iets minder dan in 2018. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt € 2.500,-.

De subsidieplafonds van 2018 lijken richtinggevend voor de nieuwe periode. Deze waren als volgt:

  • Plafond voor het HBO was € 3,4 miljoen
  • Plafond voor promovendi en toio’s was € 2,8 miljoen
  • Plafond voor VMBO richting VSO, PRO en Entree VMBO was € 1,4 miljoen
  • Plafond voor MBO was € 193,9 miljoen

Zodra de subsidieplafonds voor 2019 exact bekend zijn, zullen wij dat via dit nieuwsbericht vermelden.

De aanvragen voor het huidige schooljaar, 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019, kunnen worden ingediend van 2 juni 2019 9:00 uur tot en met 16 september 2019 17:00 uur.

Interesse en/of deskundig advies?
Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.