Subsidieregeling praktijkleren nu ook voor stageplaatsen lager VMBO!

De subsidieregeling praktijkleren is nu ook voor stageplaatsen lager VMBO beschikbaar. De regeling, die al van toepassing was voor stageplaatsen op VMBO, MBO en HBO niveau en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio), is nu ook beschikbaar voor stageplaatsen op lager VMBO niveau. Werkgevers die stageplaatsen aanbieden aan leerlingen van het praktijkonderwijs (Pro) en het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) kunnen nu ook een beroep doen op de regeling. Het betreft het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht en leerlingen die een entree-opleiding in het VMBO volgen.

De wijziging heeft tot doel ervoor te zorgen dat de stagebegeleiding voor deze nieuwe doelgroep leerlingen verbetert. Extra inzet en financiële stimulering hierop is zeer gewenst. Tevens wordt deze doelgroep door de regeling minder kwetsbaar in de overstap van school naar werk en wordt ook het begrip voor de doelgroep vergroot.

Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de subsidieplafonds. Deze zijn in lijn gebracht met de subsidiebedragen die per jaar voor de verschillende onderwijssoorten zijn uitgekeerd.

  • Plafond voor het HBO is verlaagd van € 8 miljoen naar € 3,4 miljoen
  • Plafond voor promovendi en toio’s is verlaagd van € 6,7 miljoen naar € 2,8 miljoen
  • Plafond voor VMBO nu beschikbaar voor richting VSO, PRO en Entree VMBO en blijft € 1,4 miljoen
  • Plafond voor MBO blijft maar liefst € 188,9 miljoen

De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te motiveren en stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De aanvragen voor het afgelopen schooljaar 2016/2017 kunnen worden ingediend tot en met 15 september 2017.

 

Interesse en/of deskundig advies? Een lastige indieningsdatum voor schooljaar 2016/2017 met de vakantie in aantocht, wij kunnen uw aanvraag nog tijdig verzorgen. Wilt u voor afgelopen of komend schooljaar laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.