Aanvraagtijdvak subsidieregeling Praktijkleren schooljaar 2013/2014 loopt ten einde

Begin dit jaar hebben wij u gewezen op de voordelen van de subsidieregeling Praktijkleren. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar. U kunt alleen subsidie aanvragen na afloop van een gerealiseerde praktijkplaats of werkleerplaats. Voor het schooljaar 2013/2014 kunt u de regeling nog tot 15 september 2014 aanspreken. Met een bijdrage van maar liefst € 2.700,- per deelnemer probeert de Nederlandse overheid om jongeren meer kansen te bieden en een brug te slaan tussen opleiding en bedrijfsleven, zowel op het niveau VMBO, MBO als HBO.

De regeling vervangt de eerdere fiscale maatregel WVA loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor het onderwijsdeel. Er moet worden ingediend na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit betekent dat u volgend jaar aanvragen kunt indienen voor het schooljaar 2014/2015. Zodra het aanvraagtijdvak in 2015 bekend wordt gemaakt, zullen wij u daarover informeren.

Bent u benieuwd of u voor het schooljaar 2013/2014 nog voor deze regeling in aanmerking komt en/of wenst u ondersteuning bij het aanvragen?

Neem dan contact op met ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl