De subsidieregeling Praktijkleren is weer open en zelfs verruimd!

Ook dit jaar gaat de Subsidieregeling Praktijkleren natuurlijk weer open. Deze regeling is bedoeld om werkgevers extra te motiveren en stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Vanaf 2 juni kan de werkgever een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Dit is van toepassing op stageplaatsen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs (Pro), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO, MBO, HBO en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s). Daarnaast is het dit jaar mogelijk om voor bepaalde sectoren aanvullende subsidie aan te vragen. Deze verruiming betreft onder andere een ‘stapelbare bijdrage’ voor bbl-leerplekken voor een aantal sectoren en duale-/deeltijd hbo-leerplekken in sectoren met grote tekorten zoals de techniek en de gezondheidszorg.

Extra subsidie bovenop de gebruikelijke subsidie

De subsidieregeling wordt dit jaar ook uitgebreid met extra compartimenten. Onderstaande sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie een extra subsidiebedrag aanvragen:

  • Erkende leerbedrijven die een MBO bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • Erkende leerbedrijven die een MBO bbl-leerplek aanbieden in conjunctuurgevoelige sectoren;
  • Bedrijven die een leerplek aanbieden voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding, waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel van de opleiding vormt en waarvan de CROHO-code (opleidingscode in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het studiejaar 2020/2021. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

De aanvragen voor het huidige schooljaar, 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021, kunnen worden ingediend van 2 juni 2021 9:00 uur tot en met 16 september 2021 17:00 uur.

Subsidieplafond(s)

Het subsidieplafond is voor 2021 en 2022 verhoogd met als doel werkgevers te stimuleren om ook tijdens en in de nasleep van de coronapandemie leerplaatsen aan te blijven bieden. Daarom is het streven dit jaar dat het maximale subsidiebedrag van € 2.700,- in alle doelgroepen uitgekeerd kan worden.

De diverse deelplafonds voor 2021 zijn als volgt vastgesteld:

  • Praktijkleerplaatsen vso/praktijkonderwijs/vmbo € 1,3 miljoen
  • Praktijkleerplaatsen MBO € 251,5 miljoen
  • Praktijkleerplaatsen HBO € 17,7 miljoen
  • Werkleerplaatsen promovendi/technologisch ontwerpers in opleiding € 2,2 miljoen
  • Aanvullende subsidie mbo-sectoren landbouw/horeca/recreatie € 10,6 miljoen
  • Aanvullende subsidie mbo-sectoren die contact- en conjunctuurgevoelig zijn €15,8 miljoen
  • Aanvullende subsidie hbo-sectoren techniek en gezondheidszorg € 6,7 miljoen

Interesse en/of deskundig advies?

Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.