Subsidieregeling Praktijkleren: € 2.700,- per praktijkleerplaats of werkleerplaats

De “Subsidieregeling praktijkleren” heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Hiermee komt de regeling tegemoet aan de actuele problematiek op de arbeidsmarkt.

Onlangs sloot de aanvraagperiode voor schooljaar 2013/2014. Omdat deze regeling ook weer open gesteld gaat worden voor het komende schooljaar, 2014/2015, willen wij u graag tijdig attenderen op deze regeling. Het is namelijk van belang dat u, indien u van de regeling gebruik wilt maken, voldoet aan een aantal administratieve verplichtingen. Gebleken is dat vele werkgevers het lastig vinden om de aanvraag te doen vanwege de papieren rompslomp en de wijze van berekenen.

Een bijdrage uit de Subsidieregeling praktijkleren levert u maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijkwerkplaats of werkleerplaats op. De regeling is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student voor zowel vmbo, mbo en hbo. Ook kan de regeling gebruikt worden als tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De regeling geldt als vervanging van de eerdere “Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen” (WVA) voor het onderwijsdeel.

Overweegt u de inzet van een praktijkleerplaats of werkleerplaats binnen uw bedrijf? Informeer dan eens bij ASBR Subsidium. Grote kans dat wij ook voor u iets kunnen betekenen! We werken op basis van ‘no cure, no pay’; een investering van uw kant die per definitie loont. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-1260460 of mail via info@asbr.nl.