De subsidieregeling Praktijkleren is opnieuw beschikbaar!

Gepubliceerd op 27 mei 2024

De subsidieregeling Praktijkleren is opnieuw beschikbaar!

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt?

Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de Subsidieregeling Praktijkleren weer geopend. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student (VMBO, VSO, Praktijkonderwijs, MBO, HBO). Daarnaast is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Tot en met 17 september 2024 kan de werkgever een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Budget

De subsidie is maximaal € 2.700 per leerling/student als er sprake is geweest van minimaal 40 begeleidingsweken. In een ander geval wordt subsidie naar rato berekend. De aanvraag wordt altijd achteraf na een schooljaar ingediend. Als het beschikbare budget wordt overschreven, kan de subsidieverstrekker, RVO, besluiten de beschikbare subsidiebedragen per praktijkleerplaats naar rato te verrekenen.

Aanvraagperiode

De aanvragen voor het afgelopen/lopende schooljaar, 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024, kunnen worden ingediend tot en met 17 september 2024 17:00 uur.

Vanaf dit jaar geldt dat wij een ketenmachtiging nodig hebben om een aanvraag te kunnen doen. Dit regelen wij, maar kost wel enige tijd. Mocht u kandidaten hebben waar wij dit jaar een aanvraag voor kunnen verzorgen, dan horen we dat graag tijdig, zodat we ook de machtiging kunnen regelen.

Interesse?

Subsidie voor praktijkleren? ASBR Subsidium maakt het makkelijk en winstgevend!

Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen.

Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.