De subsidieregeling Praktijkleren, o.a. voor BBL-ers, ook in 2022 weer open!

Net als de voorgaande jaren gaat ook dit jaar de Subsidieregeling Praktijkleren weer open. Deze regeling is bedoeld om werkgevers extra te motiveren en stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Vanaf 2 juni 2022 kan de werkgever een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Dit is van toepassing op stageplaatsen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs (Pro), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO, MBO, HBO en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

De subsidieplafonds voor 2022 per onderwijsniveau vindt u hieronder. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt € 2.700,-.

  • Vmbo/VSO/PRO € 1,3 miljoen
  • MBO € 256,3 miljoen
  • HBO € 18,6 miljoen
  • Promovendi/toio’s € 2,8 miljoen

Zodra de subsidieplafonds voor dit jaar exact bekend zijn, zullen wij dat via dit nieuwsbericht vermelden.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
De subsidieregeling wordt ook dit jaar uitgebreid met een extra compartiment. Er is wederom extra subsidie beschikbaar bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren. Deze extra subsidie is beschikbaar voor:

  • Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • Erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in conjunctuurgevoelige sectoren;
  • Bedrijven die een leerplek aanbieden voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding, waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel van de opleiding vormt en waarvan de CROHO-code (opleidingscode in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg (2021-2022).

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het studiejaar 2021/2022. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag. Het beschikbare aanvullende budget voor studiejaar 2021/2022 is op respectievelijk: € 10,6 miljoen, € 19 miljoen en € 8 miljoen.

Aanvraagperiode
De aanvragen voor het huidige schooljaar, 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 (voor HBO, Promovendi en Toio geldt 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022), kunnen worden ingediend van 2 juni 2022 9:00 uur tot en met 16 september 2022 17:00 uur.

Interesse en/of deskundig advies?
Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.

Voorzetting Subsidieregeling praktijkleren
Update oktober 2022:

Onlangs is bekend geworden dat het Ministerie van OCW van plan is om de subsidieregeling praktijkleren te verlengen voor studiejaar 2022-2023. U kunt, naar alle waarschijnlijkheid, vanaf juni 2023 weer een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een BBL-leerling of student.