Subsidieregeling Praktijkleren 2 juni 2015 weer van start

  • € 205 miljoen subsidie beschikbaar;
  • Start indienen aanvragen schooljaar 2014/2015: 2 juni 2015;
  • Loket sluit 15 september 2015 om 17:00 uur!

 

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Deze interessante regeling vervangt de eerdere fiscale maatregel WVA loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen voor het onderwijsdeel. Met een maximale bijdrage van maar liefst € 2.700, – per deelnemer probeert de Nederlandse overheid om jongeren meer kansen te bieden en een brug te slaan tussen opleiding en bedrijfsleven. Vanaf 2014 tot 2019 stelt het ministerie jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar.

Subsidie is beschikbaar voor:

  • Vmbo- Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het Vmbo;
  • Mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen;
  • Hbo-studenten die een opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken;
  • Werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper;
  • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een werkgever en een universiteit (promovendi).

Benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wenst u ondersteuning bij het aanvragen? Neemt u dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.