Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen; maximaal € 125.000,- subsidie voor verbeteren leefbaarheid door stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk of kleinschalige ondernemingen

De Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen heeft tot doel bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de provincie Groningen. Een onderdeel is het verhogen van de Brede Welvaart door het stimuleren van stichtingen, verenigingen en coöperaties zonder winstoogmerk om bij te dragen aan de ambities. Daarnaast worden met deze regeling kleinschalige ondernemingen (jaaromzet < € 20.000,-) die lokale uniciteit bezitten gestimuleerd een bijdrage te leveren aan met name de leefbaarheid in de lokale omgeving.  

 Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan minimaal twee van de vier ambities van het Nationaal Programma Groningen: economie, werken & leren, leefbaarheid of natuur & klimaat. Verder moet de activiteit een positief effect hebben op de lokale omgeving en heeft het draagvlak vanuit de gemeenschap. Voor een kleinschalige onderneming geldt verder dat de activiteit een lokale uniciteit moet zijn, zodat er geen concurrentie kan optreden met andere ondernemingen in de lokale omgeving.   

De subsidiabele kosten bestaan uit: 

  • voor stichtingen, verenigingen en coöperaties: projectkosten; 
  • voor kleinschalige ondernemingen: out-of-pocket investeringsuitgaven (bedrijfsinventaris, aanschaf vervoersmiddelen, marketing & communicatie en noodzakelijke (bouwkundige, technische) aanpassingen.  

Kosten voor inhuur van derden komen voor subsidie in aanmerking tot maximaal € 125,- per uur. 

Vrijwilligersuren mogen ingeval van stichtingen, verenigingen en coöperaties in de projectkosten worden meegenomen tegen een uurtarief van € 23,-. De subsidie voor een activiteit die vrijwilligersuren bevat, mag aan het einde van het project niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten exclusief de vrijwilligersuren. 

Hoogte van de subsidie voor stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk: 

De subsidie voor stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 125.000, –De subsidie voor stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. 

 Hoogte van de subsidie voor kleinschalige ondernemingen: 

De hoogte van de subsidie voor kleinschalige ondernemingen bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000, – 

Voor marketing en communicatie doeleinden bedraagt de subsidie niet meer dan 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,-. 

 Interesse en deskundig advies nodig?
Wilt u beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contactop met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460mail naar info@asbr.nl of plan direct een inventariserende videocallmet een van de adviseurs.